หน้าแรก 
 ข่าวสาร 
ข่าวเด่นประจำฉบับ
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
คันเร่งธุรกิจ
Power Saving
ชุมทางขนส่ง
เส้นทางสู่สภาการขนส่งทางถนน
สัญญาณ
จอดป้ายหมอชิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
Chauffeur Center
 บทความ 
ดับเครื่องชม
แวะเวียน
โชว์รูมรถเด่น
รถเพื่อกิจการพิเศษ
จอดคุย
เทียบท่า
BUS & TRUCK AEC
แนะนำผลิตภัณฑ์รถบัส&รถบรรทุก
Special Section
เปรียบเทียบรถเด่น
รักษ์รถ
ผู้ปิดทองหลังพวงมาลัย
เกร็ดความรู้คู่นักขับ
เกาะติดพาณิชย์น้อย
Who's who
 รายงาน 
Test And Report
สถิติรถใหญ่
วัดรอบรถใหญ่
 มัลติมีเดีย 
Pretty Gallery
VDOClip
Truck Game
E-NEWS & SHOW DAILY
 Buyers' Guide 
รายชื่อผู้ประกอบการขนส่ง
 โลจิสติกส์ 
 สมัครสมาชิก 
 Back Issue 
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
 

การจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา “ปลากระป๋อง”การจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา “ปลากระป๋อง”


        ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์กลายเป็นสิ่งสำคัญของการบริหารธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดความสามารถทางการแข่งขันแล้ว ยังจะทำให้ธุรกิจมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

        สำหรับหลักการการจัดการโลจิสติกส์นั้น ไม่ได้มีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพียงแต่มองว่าจะนำวัตถุดิบจากแหล่งใด ซึ่งเป็นต้นน้ำผ่านมายังกลางน้ำ (โรงงานอุตสาหกรรม) และเมื่อผลิตสินค้าเสร็จจะจัดส่งไปยังปลายน้ำ (ลูกค้าหรือผู้ค้าที่จะนำส่งต่อลูกค้า) อย่างไร? ที่ต้นทุนต่ำที่สุดและตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้ารวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งสามารถเขียนเป็นโมเดลได้  ดังนี้

        อย่างไรก็ดี เพื่อให้มองเห็นภาพของการจัดการโลจิสติกส์เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้น และผู้ประกอบการสามารถนำกรณีศึกษาดังกล่าวนี้นำไปประยุกต์ใช้ได้ ผู้เขียนขอหยิบยกกรณีศึกษา บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต “ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย” ที่ตั้งอยู่จังหวัดตรัง มาประกอบการอธิบายในเรื่องนี้ ซึ่งปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนี้ มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 อย่าง คือ ปลา ซอสมะเขือเทศ และกระป๋อง

        สำหรับปลา ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการนำเข้าสู่กระบวนการผลิตปลากระป๋อง โดยปลาที่จะนำมาผลิตปลากระป๋องจะมาจากทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ซึ่งมีปลา 5 ชนิด ได้แก่ ปลาซาร์ดีน  ปลาลัง     (ปลาทูยาว) ปลาโอ ปลาตาโต และปลาทูแขก ส่วนปลาที่นิยมใช้มากที่สุดคือปลาทูแขก อยู่ในตระกูลปลาแมคคอลแลล  ซึ่งในอดีตจะใช้ปลาซาร์ดีนเป็นวัตถุดิบหลัก แต่เนื่องจากปลาชนิดนี้เริ่มลดน้อยลง เมื่อชาวประมงจับปลาได้ก็จะมีการใส่น้ำแข็งทันทีเพื่อให้ปลาคงความสดก่อนจะนำส่งไปยังสะพานปลา จากนั้นเมื่อจัดส่งให้กับพ่อค้าปลาที่สะพานปลา จังหวัดภูเก็ต  จากนั้นก็จะทำการขนส่งด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจะนำส่งยังโรงงานผลิตปลากระป๋องก่อนนำไปแปรรูปต่อไป ซึ่งผู้บริหารจะต้องตัดสินใจถึงจำนวนปริมาณปลาที่จะซื้อและเก็บไว้ในห้องเย็นด้วย

        ส่วนซอสมะเขือเทศเข้มข้นก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญอันดับสองอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ประกอบในการผลิตปลากระป๋องได้มาจากอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีโรงงานผลิตซอสมะเขือเทศเข้มข้นในพื้นที่และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะเขือเทศเป็นจำนวนมากเพื่อป้อนให้กับโรงงานผลิตมะเขือเทศ แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่ามะเขือเทศนั้นเป็นพืชผลทางการเกษตรที่จะให้ผลผลิตตามฤดูกาลคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมเท่านั้น ดังนั้น การแปรรูปมะเขือเทศจึงต้องตั้งอยู่ในแหล่งพื้นที่ปลูกวัตถุดิบ ซึ่งจะทำให้โรงงานแปรรูปมะเขือเทศได้เปรียบ 3 ประการ คือ 1. เรื่องวัตถุดิบ ก็จะได้มะเขือเทศทที่สดใหม่ 2.เมื่อแปรรูปแล้ว จะทำให้การขนส่งสินค้าที่แปรรูปแล้วมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำและมีประสิทธิภาพมากกว่าการตั้งโรงงานที่ไกลจากแหล่งวัตถุดิบ และ 3. มีความสะดวกในการจัดเก็บสินค้าที่แปรรูปแล้ว

        วัตถุดิบสุดท้ายคือ กระป๋อง ซึ่งโรงงานผลิตกระป๋องอยู่ที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญอีกอย่างที่อยู่ใกล้กับโรงงานผลิตปลากระป๋องราว 2 กิโลเมตร ทำให้ผู้ประกอบการแห่งนี้ไม่ต้องสต็อกกระป๋องไว้เป็นจำนวนมากเหมือนโรงงานอื่น ๆ จึงได้เปรียบในเรื่องของเวลา ค่าขนส่ง และสถานที่จัดเก็บ เมื่อวัตถุดิบทั้ง 3 อย่าง คือ ปลา ซอสมะเขือเทศ และกระป๋อง มาพร้อมแล้ว กระบวนการผลิตก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ล้างปลา ตัด บรรจุ นึ่ง ฆ่าเชื้อไล่อากาศ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อผลิตแล้วมีการบรรจุหีบห่อจะมีการพิมพ์วันหมดอายุ สินค้าคงคลังและคลังสินค้าจะต้องสอดประสานกันคือ สินค้าที่ผลิตก่อนจะต้องจำหน่ายออกไปก่อน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการลำดับก่อนหลังในการรักษาคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค และการกระจายสินค้าในการจัดส่งสินค้า รวมถึงการขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้ามีวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นและตัดสินใจก่อนสินค้าของคู่แข่งขันจะทำให้มีโอกาสทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ซึ่งแผนการตลาดจะต้องกับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ทั้งกระบวนการด้วย สามารถแสดงเป็นแผนภาพ ดังนี้

        จากกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่า ทุก ๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการผลิตปลากระป๋องจะมีกิจกรรมโลจิสติกส์แทรกอยู่ในทุกกิจกรรม ซึ่งโรงงานแห่งนี้ สามารถนำวัตถุดิบทั้ง 3 อย่าง มาดำเนินธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตาม วัตถุดิบเหล่านี้ เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่บริษัทควบคุมไม่ได้จะมีการปรับขึ้นราคาตลอดเวลา ทำให้บริษัทต้องประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจได้ในอนาคต ดังนั้น บริษัทสามารถควบคุมได้ โดยเน้นไปที่การบริหารจัดการภายใน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การประหยัดพลังงาน การปรับแพ็กเกจจิ้ง เพิ่มนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การจัดการตลาดและขาย เป็นต้น


----------------------------------------------------------
อ่านหัวข้อดร.สิทธิชัย ฝรั่งทองทั้งหมด

Share
 
 TTF-LOGO
 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.
Tel : (66) 2717-2477 ext.159, 202 Fax : (66) 2717-2466

E-mail : info@TTFintl.com, emedia@TTFintl.com

www.TTFintl.com | 

Exposition

ARCHITECT EXPO

HEALTH EXPO THAILAND

BUS & TRUCK EXPO


Publication & Website

www.BuilderNews.in.th

www.BuilderClick.com

www.DesignerHub.in.th

www.HotgolfClub.comCopyright © 2010 All rights reserved. TTF International Co.,Ltd.