หน้าแรก 
 ข่าวสาร 
ข่าวเด่นประจำฉบับ
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
คันเร่งธุรกิจ
Power Saving
ชุมทางขนส่ง
เส้นทางสู่สภาการขนส่งทางถนน
สัญญาณ
จอดป้ายหมอชิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
Chauffeur Center
 บทความ 
ดับเครื่องชม
แวะเวียน
โชว์รูมรถเด่น
รถเพื่อกิจการพิเศษ
จอดคุย
เทียบท่า
BUS & TRUCK AEC
แนะนำผลิตภัณฑ์รถบัส&รถบรรทุก
Special Section
เปรียบเทียบรถเด่น
รักษ์รถ
ผู้ปิดทองหลังพวงมาลัย
เกร็ดความรู้คู่นักขับ
เกาะติดพาณิชย์น้อย
Who's who
 รายงาน 
Test And Report
สถิติรถใหญ่
วัดรอบรถใหญ่
 มัลติมีเดีย 
Pretty Gallery
VDOClip
Truck Game
E-NEWS & SHOW DAILY
 Buyers' Guide 
รายชื่อผู้ประกอบการขนส่ง
 โลจิสติกส์ 
 สมัครสมาชิก 
 Back Issue 
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
โลจิสติกส์
 

เดินหน้าพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พร้อมสร้างโอกาสธุรกิจ CLMV


โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยร่างพ.ร.บ. ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
คุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นอย่างมาก โดยกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ควบคู่กับยกระดับเส้นทางคมนาคมพื้นฐานทั้งทางบก เรือ และอากาศ โดยเบื้องต้น EEC ครอบคลุมเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งถือเป็นพื้นที่เริ่มต้นสำคัญในการผลักดันประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มีมูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านบาท โดยมี 15 โครงการเป้าหมายเบื้องต้น เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสมทั้งสินค้าและประชาชน อาทิ การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด รถไฟความเร็วสูงและมอเตอร์เวย์สายใหม่

สำหรับแผนการชักจูงผู้ประกอบการต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน EEC นั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ปรับสิทธิประโยชน์ใหม่จากเดิม รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอีกหลายประการ อาทิ การยื่นขอวีซ่าพิเศษ สำหรับแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งไฟฟ้า ประปา และระบบอินเตอร์เน็ตภายในพื้นที่ โดยขณะนี้ ภาคเอกชนทั้งจากเอเชีย ยุโรปและสหรัฐฯ ได้เข้ามา ติดต่อพูดคุยและให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการ EEC ด้วยแล้ว

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) คือ เครื่องจักรกลใหม่ในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแบบก้าวกระโดด ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์เชิงสังคมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และ CLMV และ AEC ซึ่งถือเป็นพื้นทีสำคัญที่รัฐบาลจะจัดพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการผลิตชั้นสูง และจัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานสู่ประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า จากการประเมินคาดได้ว่า EEC จะทำให้ GDP ประเทศขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 1 แสนคนต่อปี และจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านคนต่อปีด้วย


----------------------------------------------------------
อ่านหัวข้อโลจิสติกส์ทั้งหมด

 
 TTF-LOGO
 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.
Tel : (66) 2717-2477 ext.159, 202 Fax : (66) 2717-2466

E-mail : info@TTFintl.com, emedia@TTFintl.com

www.TTFintl.com | 

Exposition

ARCHITECT EXPO

HEALTH EXPO THAILAND

BUS & TRUCK EXPO


Publication & Website

www.BuilderNews.in.th

www.BuilderClick.com

www.DesignerHub.in.th

www.HotgolfClub.comCopyright © 2010 All rights reserved. TTF International Co.,Ltd.