หน้าแรก 
 ข่าวสาร 
ข่าวเด่นประจำฉบับ
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
คันเร่งธุรกิจ
Power Saving
ชุมทางขนส่ง
เส้นทางสู่สภาการขนส่งทางถนน
สัญญาณ
จอดป้ายหมอชิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
Chauffeur Center
 บทความ 
ดับเครื่องชม
แวะเวียน
โชว์รูมรถเด่น
รถเพื่อกิจการพิเศษ
จอดคุย
เทียบท่า
BUS & TRUCK AEC
แนะนำผลิตภัณฑ์รถบัส&รถบรรทุก
Special Section
เปรียบเทียบรถเด่น
รักษ์รถ
ผู้ปิดทองหลังพวงมาลัย
เกร็ดความรู้คู่นักขับ
เกาะติดพาณิชย์น้อย
Who's who
 รายงาน 
Test And Report
สถิติรถใหญ่
วัดรอบรถใหญ่
 มัลติมีเดีย 
Pretty Gallery
VDOClip
Truck Game
E-NEWS & SHOW DAILY
 Buyers' Guide 
รายชื่อผู้ประกอบการขนส่ง
 โลจิสติกส์ 
 สมัครสมาชิก 
 Back Issue 
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
 

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! เจ้าของรถที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษในประเทศไทย หรือติดแผ่นป้ายที่สั่งทำเอง มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ระบุ!!!การนำรถไปใช้ต่างประเทศ ต้องติดต่อขอพาสปอร์ตรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถด้วย


นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเจ้าของรถบางรายนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีหมวดอักษรและชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษ เช่น HA - 753 THAILAND หรือ 3K-201 THAILAND ซึ่งกรมการขนส่งทางบกออกให้เป็นการชั่วคราว สำหรับติดรถที่ขออนุญาตนำไปใช้ในประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนานและกวางสี) มาใช้ในประเทศไทยด้วย โดยไม่มีการถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าวออกเมื่อกลับถึงประเทศไทย ซึ่งที่ถูกต้องเมื่อกลับถึงประเทศไทยต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาไทยมาติดแทนให้ถูกต้อง โดยการฝ่าฝืนดังกล่าวมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมทั้ง เจ้าของรถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สั่งทำเองตามร้านทั่วไป ก็จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และอาจมีความผิดอาญาฐานใช้เอกสารปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกด้วย ทั้งนี้ หากแผ่นป้ายชำรุดหรือสูญหาย ต้องติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนจากกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประสงค์นำรถไปใช้ในประเทศ ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ต้องติดต่อขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ตรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ  หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 55 บาท เท่านั้น และจะได้รับพาสปอร์ตรถภายใน 2 วันทำการ ทั้งนี้ พาสปอร์ตรถจะมีระยะเวลาการสิ้นอายุตรงตามกำหนดวันสิ้นอายุภาษีรถประจำปี โดยสามารถยื่นคำขอพาสปอร์ตรถได้ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ สำหรับการยื่นขอแผ่นป้ายทะเบียนรถที่แสดงประเทศ  ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน โดยในส่วนกลาง ติดต่อ ณ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ โดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 205 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 20 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนทะเบียนรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8714  


----------------------------------------------------------
อ่านหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Share
 
 TTF-LOGO
 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.
Tel : (66) 2717-2477 ext.159, 202 Fax : (66) 2717-2466

E-mail : info@TTFintl.com, emedia@TTFintl.com

www.TTFintl.com | 

Exposition

ARCHITECT EXPO

HEALTH EXPO THAILAND

BUS & TRUCK EXPO


Publication & Website

www.BuilderNews.in.th

www.BuilderClick.com

www.DesignerHub.in.th

www.HotgolfClub.comCopyright © 2010 All rights reserved. TTF International Co.,Ltd.