หน้าแรก 
 ข่าวสาร 
ข่าวเด่นประจำฉบับ
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
คันเร่งธุรกิจ
Power Saving
ชุมทางขนส่ง
เส้นทางสู่สภาการขนส่งทางถนน
สัญญาณ
จอดป้ายหมอชิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
Chauffeur Center
 บทความ 
ดับเครื่องชม
แวะเวียน
โชว์รูมรถเด่น
รถเพื่อกิจการพิเศษ
จอดคุย
เทียบท่า
BUS & TRUCK AEC
แนะนำผลิตภัณฑ์รถบัส&รถบรรทุก
Special Section
เปรียบเทียบรถเด่น
รักษ์รถ
ผู้ปิดทองหลังพวงมาลัย
เกร็ดความรู้คู่นักขับ
เกาะติดพาณิชย์น้อย
Who's who
 รายงาน 
Test And Report
สถิติรถใหญ่
วัดรอบรถใหญ่
 มัลติมีเดีย 
Pretty Gallery
VDOClip
Truck Game
E-NEWS & SHOW DAILY
 Buyers' Guide 
รายชื่อผู้ประกอบการขนส่ง
 โลจิสติกส์ 
 สมัครสมาชิก 
 Back Issue 
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
 

ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ สร้างนักขับสู่ตลาดแรงงาน


โครงการดีๆ ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้กับกรมการขนส่งทางบก พร้อมสานสร้างผู้ที่ว่างงานเข้าสู่โครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” สอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้เริ่มโครงการเพื่อรองรับปัญหาการว่างงานด้วยการเปิดสอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารแกผู้ว่างงานฟรี พร้อมที่พักและอาหารไว้บริการ ผู้เรียนจบหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพใหม่ที่มั่นคงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
สร้างคุณสมบัตินักขับสู่ตลาดแรงงาน
โครงการที่กรมการขนส่งทางบกสนองนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือผู้ว่างงานในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสร้างนักขับรถมืออาชีพ ออกสู่ตลาดแรงานด้วยการเปิดสอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารแกผู้งงานโดยไมคิดค่า ใช้จ่ายมี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร 1 เดือน เปิดสอนผู้ที่ขับรถขนาดเล็กเป็นแล้ว ต้องการเรียนขับรถขนาดใหญ่เพื่อประกอบอาชีพ และหลักสูตร 2 เดือนสำหรับผู้ที่ยังขับรถไม่เป็น จนสามารถขับรถขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อใช้ประกอบอาชีพได้ซึ่งผู้เรียนจะไดรั้บเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท และมีที่พักให้สำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัดอีกด้วย
ส่วนสถานที่เรียน คือ ศูนย์สอนขับรถของกรมการขนส่งทางบกทั้ง 2 แห่งได้แก่ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ขนาด 100ไร่ ซึ่งมีสนามฝึกหัดขับรถขนาดใหญ่อาคารเรียน อาคารที่พัก และโรงอาหารรวมทั้งสนามกีฬาไว้ให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกายส่วนแห่งที่ 2 คือ ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผูขั้บรถยนต์อยูที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักร ซึ่งจะใช้สอนผู้ที้่ยังขับรถไม่เป็น ตามหลักสูตรระยะยาว 2 เดือนบางส่วน ก่อนส่งไปเรียนขับรถขนาดกลางและขนาดใหญ่ยังศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีต่อไป

ผู้เรียนจะเลือกเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักอาศัย ณ ที่พัก ที่จัดไว้ให้ตลอดหลักสูตรก็ได้ โดยกรมการขนส่งทางบกจะจัดรถโดยสารรับส่งระหว่างศูนย์ขับรถทั้ง 2 แห่งในขณะที่ผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ สำหรับใช้ประกอบอาชีพพนักงานขับรถได้ทันที

ออกสู่ตลาดแรงงานกว่า 5,000 คน
โครงการ  “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” นั้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากเนื่องจากปัจจุบันนี้ตลาดแรงงานประเภทนี้ขาดแคลนอย่างมากและขาดพนักงานขับรถที่มีคุณภาพที่จะออกสู่ตลาดจึงทำให้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน และผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกฝนพนักงานของตัวเองและลงชื่อเข้ารับผู้จบหลักสูตรนี้เพื่อเข้ามางานในองค์กรต่างๆ แล้วกว่า 5,000 คน

เปิดสอนหลักสูตรควบคุมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
นอกจากนี้สำหรับที่ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ อ.ลำลูกกา นั้นยังเปิดสอนหลักสูตรพนักงานควบคุมรถเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น รถขุดอีกด้วยจะอยู่นหลังที่ผู้เรียนสามารถมีสถานที่สามารถทดลองขุดได้อย่างจริงจังอีกด้วย โดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

----------------------------------------------------------
อ่านหัวข้อแวะเวียนทั้งหมด

Share
 
 TTF-LOGO
 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.
Tel : (66) 2717-2477 ext.159, 202 Fax : (66) 2717-2466

E-mail : info@TTFintl.com, emedia@TTFintl.com

www.TTFintl.com | 

Exposition

ARCHITECT EXPO

HEALTH EXPO THAILAND

BUS & TRUCK EXPO


Publication & Website

www.BuilderNews.in.th

www.BuilderClick.com

www.DesignerHub.in.th

www.HotgolfClub.comCopyright © 2010 All rights reserved. TTF International Co.,Ltd.