หน้าแรก 
 ข่าวสาร 
ข่าวเด่นประจำฉบับ
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
คันเร่งธุรกิจ
Power Saving
ชุมทางขนส่ง
เส้นทางสู่สภาการขนส่งทางถนน
สัญญาณ
จอดป้ายหมอชิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
Chauffeur Center
 บทความ 
ดับเครื่องชม
แวะเวียน
โชว์รูมรถเด่น
รถเพื่อกิจการพิเศษ
จอดคุย
เทียบท่า
BUS & TRUCK AEC
แนะนำผลิตภัณฑ์รถบัส&รถบรรทุก
Special Section
เปรียบเทียบรถเด่น
รักษ์รถ
ผู้ปิดทองหลังพวงมาลัย
เกร็ดความรู้คู่นักขับ
เกาะติดพาณิชย์น้อย
Who's who
 รายงาน 
Test And Report
สถิติรถใหญ่
วัดรอบรถใหญ่
 มัลติมีเดีย 
Pretty Gallery
VDOClip
Truck Game
E-NEWS & SHOW DAILY
 Buyers' Guide 
รายชื่อผู้ประกอบการขนส่ง
 โลจิสติกส์ 
 สมัครสมาชิก 
 Back Issue 
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
 


ขนส่งฯ สานต่อ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ”

เรียนขับรถบรรทุก/โดยสาร/ลากจูง/ขุด ฟรี!!

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครผู้ว่างงานเรียนขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถลากจูง และรถขุด (แบคโฮ) ฟรี พร้อมมีที่พักและเบี้ยเลี้ยง ต่อยอดโครงการ “สร้างนักขับรถ มืออาชีพ” ผู้ว่างงานที่สนใจสมัครได้ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

            คุณเทียนโชติ  จงพีร์เพียร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าโครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน และสร้างนักขับรถที่มีคุณภาพออกสู่ท้องถนนเพื่อร่วมรณรงค์ให้ปี 2554 เป็นปีแห่งความปลอดภัยเพื่อให้ “คมนาคมปลอดภัย  สังคมไทยเป็นสุข” ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยเปิดสอนหลักสูตรขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถลากจูง และรถขุด หรือรถแบคโฮ แก่ผู้ว่างงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมมีที่พักและเบี้ยเลี้ยงให้ ทั้งนี้ ปัจจุบันตลาดแรงงานยังต้องการนักขับรถมืออาชีพอีกเป็นจำนวนมาก โดยมีบริษัทเอกชนสนใจรับคัดเลือกผู้สำเร็จหลักสูตรเข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง

“กรมการขนส่งทางบกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ในการจัดโครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 และประสบความสำเร็จอย่างมาก  สามารถช่วยเหลือผู้ว่างงานให้เป็นนักขับรถที่มีคุณภาพออกสู่ท้องถนน และเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น โดยเปิดสอนหลักสูตรการขับรถ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 1 เดือน สอนผู้ที่มีความชำนาญในการขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว และต้องการเรียนขับรถบรรทุก หรือรถโดยสารเพิ่มเติมเพื่อไปประกอบอาชีพ ส่วนหลักสูตร 2 เดือน สอนผู้ที่ยังขับรถไม่เป็นมาเรียนขับรถขนาดเล็กและขนาดใหญ่”

สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าเรียนหลักสูตรสอนขับรถลากจูง ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกหกล้อ รถสิบล้อ หรือรถโดยสารขนาดใหญ่ และต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยใช้เวลาเรียนเพียง 15 วัน และหลักสูตรรถขุด (รถแบคโฮ) ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการขับรถยนต์ และต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว ใช้เวลาเรียนเพียง 22 วัน ทุกหลักสูตร เรียนฟรี!  พร้อมที่พักและเบี้ยเลี้ยง ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนสนใจคัดเลือกผู้สำเร็จหลักสูตรเข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด  บริษัท เวล ทรานส์ จำกัด  บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ปท.) จำกัด  บริษัท ไคไลน์ (ปท.) จำกัด และบริษัท แอล เอส ที โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นต้น

            ผู้ว่างงานสนใจเข้าโครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” สมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์สอนขับรถและ                 พัฒนาศักยภาพผู้ขับรถยนต์ อาคาร 8 พร้อมหลักฐาน ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ และสำเนาวุฒิการศึกษา สอบถามเพิ่มเติมที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8626


----------------------------------------------------------
อ่านหัวข้อสัญญาณทั้งหมด

 
 TTF-LOGO
 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.
Tel : (66) 2717-2477 ext.159, 202 Fax : (66) 2717-2466

E-mail : info@TTFintl.com, emedia@TTFintl.com

www.TTFintl.com | 

Exposition

ARCHITECT EXPO

HEALTH EXPO THAILAND

BUS & TRUCK EXPO


Publication & Website

www.BuilderNews.in.th

www.BuilderClick.com

www.DesignerHub.in.th

www.HotgolfClub.comCopyright © 2010 All rights reserved. TTF International Co.,Ltd.