หน้าแรก 
 ข่าวสาร 
ข่าวเด่นประจำฉบับ
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
คันเร่งธุรกิจ
Power Saving
ชุมทางขนส่ง
เส้นทางสู่สภาการขนส่งทางถนน
สัญญาณ
จอดป้ายหมอชิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
Chauffeur Center
 บทความ 
ดับเครื่องชม
แวะเวียน
โชว์รูมรถเด่น
รถเพื่อกิจการพิเศษ
จอดคุย
เทียบท่า
BUS & TRUCK AEC
แนะนำผลิตภัณฑ์รถบัส&รถบรรทุก
Special Section
เปรียบเทียบรถเด่น
รักษ์รถ
ผู้ปิดทองหลังพวงมาลัย
เกร็ดความรู้คู่นักขับ
เกาะติดพาณิชย์น้อย
Who's who
 รายงาน 
Test And Report
สถิติรถใหญ่
วัดรอบรถใหญ่
 มัลติมีเดีย 
Pretty Gallery
VDOClip
Truck Game
E-NEWS & SHOW DAILY
 Buyers' Guide 
รายชื่อผู้ประกอบการขนส่ง
 โลจิสติกส์ 
 สมัครสมาชิก 
 Back Issue 
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
 


ปตท.มั่นใจเศรษฐกิจไทยฟื้น

เดินหน้าออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล.

            ปตท.มั่นใจเศรษฐกิจไทยฟื้น เดินหน้าออกหุ้นกู้ 20,000 ล้านบาท ระบุให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. ในการจองซื้อก่อน ตามโครงการ PTT Debenture Loyalty Program

คุณนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.จะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่า 20,000 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2555 นี้ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. ในการจองซื้อก่อน ตามโครงการ PTT Debenture Loyalty Program ซึ่งจะเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่ชุดที่ 1 อายุประมาณ 3 ปี 9 เดือน และ ชุดที่ 2 อายุประมาณ 6 ปี 10 เดือน ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 7 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ธนชาต

ทั้งนี้ แบ่งการเสนอขายเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเสนอขายวันที่ 12-13 มกราคม 2555 เสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2554 โดยให้สิทธิ 1 ต่อ 1 ช่วงที่ 2 เสนอขายวันที่ 17-18 มกราคม 2555 เป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 2 ต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งถือหุ้นกู้ของ บมจ. ปตท. ทุกชุดที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงชุดที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 และ ในการเสนอขายช่วงที่ 3 นั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายใหม่ได้มีโอกาสได้ลงทุนในหุ้นกู้ของ ปตท.

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 ต่อผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ทั้งที่เป็นและไม่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของ ปตท.ในปัจจุบัน โดยเปิดให้จองวันที่ 19-20 มกราคม 2555 และจะมีการจัดสรรโดยการสุ่มคัดเลือก (Random) ด้วยระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETTRADE) ในวันที่ 23 มกราคม 2555 ซึ่งผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะต้องชำระเงินในวันที่ 24-25 มกราคม 2555 การจัดสรรด้วยวิธีการ Random นี้เป็นวิธีการที่ให้ผู้สนใจลงทุนทุกรายมีโอกาสได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดสรรหุ้นกู้ด้วยวิธีนี้ และเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งที่สำคัญของตลาดตราสารหนี้ของไทย

คุณเทวินทร์ กล่าวอีกว่า ปตท. ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จัดหา และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ  นอกจากนี้ ปตท. ยังเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยผ่านบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และยังเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัทปิโตรเคมีและโรงกลั่นชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้ ปตท. มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคง มีคณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็นอย่างดี ปัจจุบัน ปตท. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย) ที่ระดับ AAA และแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่นี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สาขาของธนาคารที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือที่ Call Center ของ ธ.กรุงเทพ (โทร. 1333) ธ.กรุงไทย (โทร. 1551) ธ.กรุงศรีอยุธยา (โทร. 1572) ธ.กสิกรไทย (โทร. 02-888-8888) ธ.ทหารไทย (โทร. 1558) ธ.ไทยพาณิชย์ (โทร. 02-777-7777) ธ.ธนชาต (โทร. 1770)


----------------------------------------------------------
อ่านหัวข้อรอบวันทันข่าวทั้งหมด

 
 TTF-LOGO
 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.
Tel : (66) 2717-2477 ext.159, 202 Fax : (66) 2717-2466

E-mail : info@TTFintl.com, emedia@TTFintl.com

www.TTFintl.com | 

Exposition

ARCHITECT EXPO

HEALTH EXPO THAILAND

BUS & TRUCK EXPO


Publication & Website

www.BuilderNews.in.th

www.BuilderClick.com

www.DesignerHub.in.th

www.HotgolfClub.comCopyright © 2010 All rights reserved. TTF International Co.,Ltd.