Builder News :Thailand # 1 Construction Business and Industry Fortnightly Newspaper Rss XML http://www.naitam.com Tue, 30 May 2017 12:05:03 +0700 ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก Thu, 01 Jan 1970 07:33:32 +0700 จ้าง รถโดยสารปรับอากาศ โครงการจัดทำระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จ้าง รถโดยสารปรับอากาศ โครงการจัดทำระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี Thu, 01 Jan 1970 07:33:32 +0700 ซื้อ รถยนต์และครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับรถพยาบาล จำนวน 1 คัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ซื้อ รถยนต์และครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับรถพยาบาล จำนวน 1 คัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง Thu, 01 Jan 1970 07:33:32 +0700 จ้าง เหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 8 คัน สำหรับเทศบาลตำบลลำลูกกา จ้าง เหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 8 คัน สำหรับเทศบาลตำบลลำลูกกา Thu, 01 Jan 1970 07:33:32 +0700 จ้าง เหมารถโดยสารปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าผ่านทางพิเศษ พนักงานขับรถ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 4 คัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จ้าง เหมารถโดยสารปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าผ่านทางพิเศษ พนักงานขับรถ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 4 คัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ Thu, 01 Jan 1970 07:33:32 +0700 ซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Thu, 01 Jan 1970 07:33:32 +0700 ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเชล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเชล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับจังหวัดมุกดาหาร Thu, 01 Jan 1970 07:33:32 +0700 ซื้อ รถยนต์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ซื้อ รถยนต์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดวัสดุอุปกรณ์สำหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ซื้อ รถยนต์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ซื้อ รถยนต์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดวัสดุอุปกรณ์สำหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ Thu, 01 Jan 1970 07:33:32 +0700 ซื้อ รถบดสั่นสะเทือน ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็กเรียบพร้อมเปลือกหนามสามารถสั่นสะเทือนในการบดอัดได้ล้อหลังเป็นล้อยาง ขับเคลื่อนทุกล้อเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า น้ำหนักรถขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10,000 กิโลกรั ซื้อ รถบดสั่นสะเทือน ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็กเรียบพร้อมเปลือกหนามสามารถสั่นสะเทือนในการบดอัดได้ล้อหลังเป็นล้อยาง ขับเคลื่อนทุกล้อเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า น้ำหนักรถขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10,000 กิโลกรั Thu, 01 Jan 1970 07:33:32 +0700 ขาย รถยกของสมาคมฯ จำนวน 3 คัน เป็นการขายตามสภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ รถกระบะโตโยต้า รุ่นไทเกอร์แคป ทะเบียน ปท. 904 กท. รถกระบะโตโยต้า รุ่นไทเกอร์แคป ทะเบียน ปท. 1278 กท. รถกระบะโตโยต้า รุ่นไทเกอร์แคป ทะเบียน ปท. 5025 กท. ขาย รถยกของสมาคมฯ จำนวน 3 คัน เป็นการขายตามสภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ รถกระบะโตโยต้า รุ่นไทเกอร์แคป ทะเบียน ปท. 904 กท. รถกระบะโตโยต้า รุ่นไทเกอร์แคป ทะเบียน ปท. 1278 กท. รถกระบะโตโยต้า รุ่นไทเกอร์แคป ทะเบียน ปท. 5025 กท. Thu, 01 Jan 1970 07:33:32 +0700
Warning: fopen(rss.xml) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/ttfinter/domains/busandtruckmedia.com/public_html/rss.php on line 30

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ttfinter/domains/busandtruckmedia.com/public_html/rss.php on line 31

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ttfinter/domains/busandtruckmedia.com/public_html/rss.php on line 32