ตำแหน่งงาน: Web Developer

จำนวน: 2 ตำแหน่ง
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 25-30 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
รายละเอียดงาน: พัฒนาเว็บไซต์ในเครือ Project Building & Construction รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ E-commerce, E-news, EDM ฯลฯ เป็นต้น นำเสนอกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการรับรู้ และวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ประสิทธิผลของการตลาดออนไลน์ ฯลฯ
คุณสมบัติ:

  • มีความสามารถและประสบการณ์ด้าน Online Marketing
  • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ SEO, SEM
  • มีความรู้ด้าน E-Commerce
  • มีความเข้าใจ Social Media เป็นอย่างดี
  • มีตรรกะในการคิดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์สถิติเว็บไซต์ และวิเคราะห์เว็บไซต์คู่แข่งได้
  • มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเสนอกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ