จบลงอย่างสวยงามสำหรับงาน BUS & TRUCK’ 13 โดยค่ายรถบัส รถบรรทุกสามารถสร้างยอดขายได้อย่างสวยงาม ไม่เว้นแม้แต่สินค้า อะไหล่ต่างๆ ที่ร่วมออกบูธต่างได้รับอานิสงส์ ไปตามๆกัน

ทั้งนี้ ภายในงานผู้ร่วมออกบูธอย่าง บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถบัสโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อ SUNLONG ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับบริษัทที่ใช้รถโดยสาร SUNLONG ซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัล 1,000,000 kms. รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้งานรถโดยสาร SUNLONG  มีระยะทางครบ 1,000,000 กิโลเมตร คือ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

อย่างไรก็ดี บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ฯ ถือเป็นบริษัทคนไทยที่อยู่วงการรถบัสมาอย่างยาว ทีมข่าว “เทียบท่า”  จึงอยากนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้พี่น้องสมาชิก ลูกค้า และประชาชนได้ทราบทั่วกัน

แจ้งเกิดปี 2507

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ฯ ผู้ให้บริการด้านการขนส่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ ก่อตั้งเมื่อปี 2507 โดยมี คุณคำรณ ทองคำคูณ ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งกิจการ ได้รับสัมปทานเส้นทางเดินรถจากกระทรวงคมนาคมในเส้นทางลำปาง – เชียงราย เป็นเส้นทางแรก รถโดยสารรุ่นแรกในสมัยนั้นมีลักษณะคล้ายรถบรรทุก มีตัวถังที่ทำมาจากไม้ ให้บริการอย่างเป็นกันเอง มีความโดดเด่นตรงด้านข้างรถเป็นสีเขียว จึงได้รับสมญานามว่า “เมล์เขียว”

ธุรกิจเติบโตเรื่อยมา

ปี 2516 รัฐบาลได้มีการพัฒนาประเทศโดยตัดถนนออกไปอีกหลายเส้นทาง เช่น ลำปาง-แพร่-น่าน, เชียงใหม่-เชียงราย จึงทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและรถโดยสารได้มีการพัฒนาเป็นรถมาตรฐานปรับอากาศชั้น 2 และปี 2534 บริษัทฯ ได้นำรถมาตรฐานปรับอากาศชั้น 1 มาให้บริการ มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โทรทัศน์ และห้องสุขภัณฑ์ไว้บริการผู้โดยสาร นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ปี 2546 รถโดยสารมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีรถมาตรฐาน VIP  24 ที่นั่ง มีเบาะโดยสารที่กว้างขวางและสะดวกสบาย บริษัทฯ ได้ศึกษาระบบสารสนเทศและวางแผนการนำระบบ IT เข้ามาใช้งานในการบริหารจัดการงานขายและการเดินรถในส่วนภูมิภาคอย่างจริงจัง เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

ทุ่ม 100 ล้านเพิ่มรถใหม่

ปี 2547 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจการลงทุนซื้อรถโดยสารใหม่จำนวน 20 คัน โดยใช้เงินลงทุน 100 ล้านบาท และการลงทุนระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน และระบบ Transportation Operation System (TOS) เพื่อช่วยด้านการขายตั๋วโดยสาร การจัดคิวรถ และการบริหารสมาชิกสัมพันธ์โดยใช้เงินลงทุน 10 ล้านบาท และในปี 2551 บริษัทฯ ปรับปรุงมาตรฐานรถโดยสารเป็นมาตรฐาน VX-CLASS  ที่เริ่มให้บริการในเส้นทางเชียงใหม่ – แม่สายและเส้นทางเชียงใหม่ – พะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา

ทีมผู้บริหารรุ่น 2 ลุย

ปี 2552 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของทีมงานผู้บริหารรุ่นที่ 2 นำโดย คุณสมชาย ทองคำคูณ กรรมการผู้จัดการ ได้ปรับโครงสร้างกำกับกิจการโดยการขยายประเภทธุรกิจ (Bussiness united) และการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของ กรีนคอร์ป (Green Corp)  ได้แก่ Greenbus ธุรกิจรถโดยสารประจำทาง, Green Logistics ธุรกิจรับ-ส่งพัสดุและโลจิสติกส์, Green Travel ธุรกิจรถโดยสารไม่ประจำทาง, Green Auto ธุรกิจซ่อมบำรุงรถโดยสาร และGreen Support ธุรกิจด้านการสนับสนุนด้านต่างๆให้กับธุรกิจในเครือ

เน้นความปลอดภัย

กรีนบัสให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยโดยเลือกใช้รถโดยสารที่มีมาตรฐานและมีการติดตั้งเทคโนโลยีติดตามรถโดยสาร GLOBAL POSITIONING SYSTEM หรือ GPS กับรถทุกคันทุกเส้นทาง ควบคู่กับการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยบนถนน ROAD TRANSPORT SAFETY MANAGEMENT หรือ RTS และระบบการบริหารจัดการงานขายและงานบริการ GREEN BUS SERVICE SYSTEM หรือ GSS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทางถนนและสร้างความเป็นเลิศด้านการส่ง เพื่อมอบการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้า ดังสโลแกนที่ว่า “กรีนบัส ใส่ใจทุกการเดินทาง”

รางวัลการันตีเพียบ

ด้วยรากฐานที่มั่นคง วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล รวมถึงการพัฒนาและดูแลบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้รับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิ สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการระดับประเทศประจำปี 2552 , สถานประกอบการดีเด่นด้านการฝึกอบรมประจำปี 2552 ฯลฯ รวมถึงการผ่านการรับรองระบบ ISO 9001:2008 , มาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงระบบจัดการคุณภาพชีวิตพนักงาน ( Quality Work Life)

 

เทียบท่า

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งรถโดยสาร

ติดต่อ : โทร. 0-5324-1933

Advertisement