การรถไฟฯ เปิดเผยรายชื่อบริษัทเอกชนและบุคคลที่ให้ความสนใจเข้าซื้อเอกสาร โครงการสรรหาเอกชน เพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง กว่า 10 เจ้า

คุณสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการสรรหาเอกชน เพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและบริหารจัดการโครงการ ไอซีดี ลาดกระบัง จึงได้ทำการเปิดจำหน่ายเอกสารข้อเสนอร่วมลงทุน โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีบริษัทเอกชนและบุคคลที่ให้ความสนใจเข้าซื้อเอกสาร จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย 

  1. บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด, 2. บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน), 3.บริษัท ริเวอร์เอนจิเนียริ่ง จำกัด 4.บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด, 5.บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล(ประเทศไทย) จำกัด, 6.บริษัท คอนเทนเนอร์ ดีโป้ กรุงเทพ จำกัด, 7.นายประกิจ แก้วแกลบ, 8.บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด, 9.บริษัท บางกอกโมเดอร์น และ 10.บริษัท วันไฮไลส์ จำกัด กระทำการแทน โดยบริษัทวันไฮไลท์ ประเทศไทย จำกัด
    ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามแก่บริษัทที่สนใจเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการนี้ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งให้การรถไฟฯเป็นผู้ดำเนินการสรรหาเอกชน เพื่อรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการ ไอซีดี ลาดกระบังใหม่ ตามพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ. 2556 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบรรจุและแยกตู้สินค้า (Container)

โดยมีการนำเข้า หรือการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ลดต้นทุนด้านการใช้พลังงานขนส่งสินค้าตามนโยบายของรัฐ และช่วยลดต้นทุนการในการขนส่งให้ผู้ส่งออกและนำเข้าของต่างประเทศ เนื่องจากระบบเป็นการขนส่งที่ใช้ต้นทุนต่ำ แต่สามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละเป็นจำนวนมาก มีความปลอดภัย ช่วยลดปัญหาด้านจราจร และช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 

โดย…น้าเช

Advertisement