บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมมือกับเครือข่ายเมืองปลอดภัยผู้หญิง จัดแถลงข่าว “บขส.มอบของขวัญปีใหม่ ยกขบวนชวนพนักงานเผือก เพื่อสร้างรถทัวร์ปลอดภัยไร้การคุกคามทางเพศ” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการประกาศความร่วมมือครั้งแรกในประเทศไทยในการยกระดับรถทัวร์ไทยให้ปลอดภัยจากการคุมคามทางเพศ

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. พร้อมให้ความร่วมมือกับเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุกคามทางเพศบนรถโดยสาร โดยได้จัดพนักงานประจำรถ นำร่องเข้าร่วมอบรมแนวทางการรับมือและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ถูกคุกคามทางเพศ

รวมทั้งมีการฉายวีดิโอประชาสัมพันธ์บนรถโดยสารของ บขส. เพื่อให้ผู้โดยสารตระหนักและรับรู้แนวทางการรับมือกับปัญหาคุกคามทางเพศ ตลอดจนแหล่งให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ตั้งเป้าว่า พนักงานของ บขส. และรถร่วม จะเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมดภายในสิ้นปีหน้า อีกทั้งจะดำเนิการติดตั้งกล้อง CCTV บนรถโดยสาร และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนผ่านคิวอาร์โค้ด บนรถโดยสารทุกคัน เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดและส่งเรื่องร้องเรียนได้ง่ายขึ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า จากสถิติเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้หญิงที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะถูกคุกคามทางเพศถึง 45% ซึ่งเป็นตัวเลชที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้พนักงาน บขส. และผู้โดยสาร ได้รับความรู้ว่าหากตกเป็นผู้ถูกคุกคาม หรือเห็นผู้อื่นถูกคุกคาม จะเข้าช่วยเหลือหรือเข้าไปแทรกแซงเพื่อหยุดการคุกคามได้อย่างไร

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา บขส. ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีผู้ถูกคุกคามทางเพศภายในสถานีขนส่ง ส่วนบนรถโดยสาร บขส. ได้มีการจัดพื้นที่ Save Zone โดยจัดที่นั่งให้ผู้โดยสารหญิงนั่งคู่กับผู้หญิง เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาผู้โดยสารถูกลวนลาม ทำให้ที่ผ่านมาไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเช่นเดียวกัน

โดย…สวนเลน

Advertisement