สยาม คิโต้ฯ มุ่งมั่นผลิตอุปกรณ์เคลื่อนย้ายคุณภาพสูงสำหรับโรงงาน และกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อสนองต่อทุกความต้องการและคลอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสินค้าที่เปี่ยมคุณภาพ และบริการจากใจ

แหล่งข่าวจากบริษัทสยาม คิโต้ จำกัด เปิดเผยถึงเป้าหมายของบริษัทในอนาคตว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นก้าวสู่ส่วนแบ่งทางการตลาดของรอกโซ่ไฟฟ้าเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย พร้อมทั้งมุ่งตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า รวมถึงเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น โดยยังคงความซื่อสัตย์และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าอย่างดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาใจใส่งานบริการเพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า เพื่อให้ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกตามเป้าหมายในอนาคตของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น

สำหรับด้านบริการของบริษัทนั้น ได้วางไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 1.บริการจัดหาและจัดจำหน่ายรอก เครน อุปกรณ์ช่วยยก ระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  2.บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รอก เครน ระบบไฟฟ้า 3.บริการติดตั้งระบบเครน, ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และ 4.บริการจัดหาและจัดจำหน่ายอะไหล่ รอก เครน อุปกรณ์ช่วยยก ระบบไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด บริษัทได้มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น โดยกำหนด ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ได้มีการพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความ ต้องการนั้นและทำให้บรรลุผล นอกจากนี้บริษัทยัง สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โดย…น้าเช

 

Advertisement