“ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล” เสวนาเรื่อง “ระบบบริหารจัดการรถโดยสาร และเชิงพาณิชย์ยุค 2020” ในงาน BUS & TRUCK ’18 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เผยการบริหารจัดการรถโดยสาร และเชิงพาณิชย์ ก้าวสู่ยุคการบริหารจัดการด้วยคอมพิวเตอร์ และ IoT หนุนผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผู้โดยสารได้รับความสะดวก

คุณเอกชัย จันทร์วิภาสวงศ์ ผู้บริหารบริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีในรถแบรนด์ดัง อาทิ ZULEX และ DiStar ร่วมเสวนาหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการรถโดยสาร และเชิงพาณิชย์ยุค 2020” ในงาน BUS & TRUCK ’18 งานแสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษครั้งที่ 15 ณ ฮอลล์ EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยภายในงานได้รับการตอบรับจากแขกผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและต่างชาติเป็นอย่างดี

สำหรับในยุคที่เทคโนโลยีก้าวเข้าสู่ชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างเต็มตัว การบริหารจัดการรถโดยสาร และเชิงพาณิชย์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง โดยเปลี่ยนจากยุคการบริหารด้วยตารางบนกระดานบอร์ด หรือกระดาษแผงตารางปล่อยรถ หรือการสั่งงานก้าวเข้าสู่ยุคของการบริหารจัดการด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจัดการ รวมถึงระบบการทำงานของอุปกรณ์ที่จะสื่อสารผ่านระบบ IoT (Internet of Things) ซึ่งระบบนี้ จะสื่อสารระหว่างอุปกรณ์-อุปกรณ์, อุปกรณ์-ระบบ, ระบบ-ระบบ, ระบบสู่ผู้ใช้งาน โดยระบบจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งด้านระบบการบริหารรถโดยสาร ระบบบริหารบุคคล ระบบบริหารการจัดเก็บ ระบบบริหารสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนระบบ Big Data เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลใช้เชิงวิเคราะห์เพื่อใช้งาน

โดยหัวข้อที่นำมาบรรยายและให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ระบบบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง มีส่วนประกอบหลัก เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ประจำเขต และกอง, ระบบบนรถโดยสาร, ระบบการทำงาน, ป้ายอัจฉริยะ และแอพพลิเคชั่น, กล้อง CCTV ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจสอบและเฝ้าระวัง, จอคนขับ และเครื่องรูดบัตรบันทึกเวลาเข้าออกขณะปฏิบัติงาน, ระบบจีพีเอส (GPS) สำหรับติดตามและเป็นส่วนกลางในการประมวลผลและส่งข้อมูลไปยัง Server กลางของระบบ, จอโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกล้องนับผู้โดยสาร เป็นต้น

2.ระบบบริหารรถโดยสารระยะทางไกล มีส่วนประกอบหลัก เช่น ระบบป่ายแสดงผล LED พร้อมระบบประกาศสถานี, ระบบตรวจสอบการรัดเข็มขัดนิรภัย ที่จะช่วยบริหารจัดการผู้โดยสารด้านการรัดเข็มขัดนิรภัย, ระบบ Wi-Fi Sharing, ระบบเครื่องเสียง และสื่อความบันเทิงสำหรับรถโดยสารประเภท 24 โวลต์ เป็นต้น

3.ระบบบริหารรถท่องเที่ยว มีส่วนประกอบหลัก เช่น ระบบบริหารจัดการการเดินรถท่องเที่ยว, บรรยายข้อมูลตามจุดอัตโนมัติ, USB Charger “Power On the GO”, ระบบ Wi-Fi Internet Sharing, ระบบบันทึกวิดีโอ MDVR,  Tourist Mobile Application เป็นต้น

“เทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าว เราจะเริ่มได้เห็นในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งระบบการจัดการบริหารที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการให้บริการเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งผู้ประกอบการเดินรถมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันผู้โดยสารยังได้รับประโยชน์ในแง่ของความปลอดภัยและความสะดวกต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย”

โดย…น้าเช

Advertisement