ไลน์ ทรานสปอร์ต ขยายธุรกิจการขนส่งสินค้า เตรียมสร้างงานในพิ้นที่กว่า 100 ตำแหน่ง พร้อมรับพี่น้องชาวบางสะพานเข้าร่วมฝีกอบรมและเข้าทำงานกับบริษัทฯ ประสานหลายภาคส่วนช่วยกับขับเคลื่อนคนคุณภาพ องค์กรคุณภาพ เน้นชูคนในพื้นที่ช่วยยกระดับธุรกิจขนส่งสินค้า
 
คุณอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ภายใต้ SVL Group กล่าวว่า ปีนี้แผนงานการเติบโตของธุรกิจขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ เติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการบริการให้กับลูกค้ากลุ่มเหล็กในเครือสหวิริยา และลูกค้าภายนอก และลูกค้าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯมีรถเทรลเลอร์วิ่งงานขนส่งสินค้ากว่า 400 คัน รวมรถร่วมบริการด้วย โดยมีความต้องการทีมพนักงานขับรถจำนวนมาก เพื่อมาสนับสนุนธุรกิจขนส่งสินค้าที่กำลังเติบโต ตามที่กล่าวมาข้างต้น
“บริษัทมีโครงการรับสมัครพนักงานขับรถเพิ่มกว่า 100 อัตรา โดยเน้นการรับคนในพื้นที่อำเภอบางสะพานก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากต้องการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน ปัจจุบันเริ่มปูพรมระดมการรับสมัครในแต่ละชุมชนผ่านทีมสื่อสารชุมชนของบริษัทฯ โดยมี 2 หลักการใหญ่ ๆ ในการร่วมงานกันคือ 1. หากมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับการรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผ่านการทดสอบต่าง ๆ ก็สมัครเข้าร่วมงานกับบริษัทได้ทันที หรือ 2. การรับสมัครพนักงานเข้ามาอบรมทักษะการขับรถเทรลเลอร์ ภายใต้โรงเรียนนวัตกรรมโลจิสติกส์ โดยเป็นโครงการร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และกรมการขนส่งทางบก อ.บางสะพาน ซึ่งมีการอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการอบรมวันละ 305 บาท หลังจากนั้นก็มีการทดสอบ ซึ่งหากผ่านขั้นตอนการทดสอบ ก็สามารถร่วมงานกับบริษัทได้เช่นเดียวกัน คือเปิด 2 ระบบ เพื่อกระจายทางเลือกให้กับพี่น้องชาวบางสะพานที่มีความพร้อมทันที หรือต้องการอบรมก่อนก็มาร่วมโครงการฯได้”
คุณอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์หลัก ๆ นอกเหนือจากการสร้างงานให้พี่น้องชาวบางสะพานแล้ว สิ่งที่บริษัทฯมองไปไกลกว่านั้นคือ ไลน์ ทรานสปอร์ต จะร่วมเป็นหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ ด้วยผ่านโรงเรียนนวัตกรรมโลจิสติกส์ที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับอาชีวะ มาเขียนหลักสูตรอบรมการขับรถ กฎระเบียบต่าง ๆ ให้กับผู้ร่วมอบรม สุดท้ายจะต้องได้รับการทดสอบและรับรองโดยกรมการขนส่งทางบก อ.บางสะพาน ซึ่งเป็นการร่วมสร้างทีมงานคุณภาพสนับสนุนให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เดินหน้าต่อไป หากพี่น้องชาวบางสะพานมาร่วมอบรม และผ่านการทดสอบแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้จำกัดว่าต้องทำงานกับบริษัทฯ เท่านั้น สามารถนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดกับบริษัทอื่น ๆ ได้ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสและมอบทางเลือกให้กับพี่น้องชาวบางสะพานจริงๆ”
 
สำหรับหลักสูตรการอบรมและการรับสมัครพนักงานขับรถนั้น เริ่มดำเนินการแล้ว และมีผู้สนใจมาร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง หากพี่น้องชาวบางสะพาน หรือท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายบุคคล  บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต อ.บางสะพาน โทร.0-3269-3101-17 ต่อ 413 หรือ 08-5296-2488 ในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09:00–16:00 น.
Advertisement