ภาคการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุกของไทยในปัจจุบัน เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ เนื่องจากสินค้าอุปโภคและบริโภคต้องผ่านการขนส่งทางถนนแทบทั้งสิ้น

“เทียบท่า” ฉบับนี้ ทีมข่าว “BUS & TRUCK” จึงเดินทางไปสัมภาษณ์พิเศษ “เฮียยู” หรือ คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ็น.อาร์.กรุ๊พ จำกัด เพื่อฉายภาพบริษัทฯ และแผนรับมืออนาคตให้กลุ่มรถบรรทุกและผูอ่านได้ทราบทั่วกัน


แจ้งเกิดปี 2527

บริษัท เค.เอ็น.อาร์ กรุ๊พ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือชัยสุวรรณ (Chai Su Wan Group) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 โดยมีคุณยู เจียรยืนยงพงศ์ เป็นผู้บริหารจัดการ บริษัทฯ เป็นผู้ขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่ 10 ล้อหัวลากขึ้นไป พร้อมหางกึ่งพ่วงชนิดต่างๆ ทั้งหางพื้นเรียบ, หางก้างปลา, หางเฉพาะกิจสำหรับบรรทุกปูนซีเมนต์ผง, หางเฉพาะกิจสำหรับบรรทุกสารเคมี, หางควบคุมอุณหภูมิ (หางตู้เย็น) เพื่อรองรับงานที่หลากหลาย

โดยหางแต่ละชนิด โดยเฉพาะหางเฉพาะกิจต่างๆ จะเป็นหางที่สั่งประกอบเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้องานและมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด ไม่เกิดความเสียหาย และ ง่ายต่อการดำเนินงานซึ่งสินค้าที่ทางบริษัทดำเนินการขนส่งอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง เถ้าลอย (fly ash) จากโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน อาหารแช่เย็น ผัก ผลไม้ เม็ดพลาสติก เคมีน้ำ และ สินค้าวัตถุอันตราย

รถบรรทุกพร้อมบริการ

รถบรรทุกของบริษัทประกอบไปด้วยรถบรรทุกขนผงปูนซีเมนต์ / ขนเถ้าลอย จำนวน 128 คัน รถบรรทุกเคมี จำนวน  41 คัน และรถบรรทุกเม็ดพลาสติก จำนวน 13 คัน ทั้งนี้ ทางบริษัทมีสำนักงานสาขาอยู่ที่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อเป็นสถานีจอดรถ อู่ซ่อมบำรุงและเป็นจุดจ่ายงานให้กับรถบรรทุกในแต่ละวัน สำหรับงานขนส่งปูนซีเมนต์ผงและไฟร์แอท และตั้งอยู่ที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ สำหรับงานขนส่งสารเคมี ซึ่งสำนักงานสาขาทั้ง 2 แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้โรงงานผลิตสินค้า ทำให้สะดวกในการรับงาน

ประสบการณ์สูง

ในการบริหารงาน ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจได้ เป็นหัวใจหลักของการจัดการขนส่ง ทางบริษัทมีทีมบริหารงานที่มีประสบการณ์สูงในด้านการบริหารจัดการการขนส่ง การวางแผนงานขนส่งของบริษัทให้กับแต่ละบริษัท จะวางแผนจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และจะวางแนวทางให้สอดคล้องกับความต้องการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปริมาณการขนส่งที่ต้องการ ความตรงต่อเวลาในการขนส่งหรือช่วงเวลาในการจัดส่ง เส้นทางการจัดส่งที่ปลอดภัยให้กับลูกค้ามากที่สุด

พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

พร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริหารงานจนได้รับมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และได้รับใบอนุญาตโดยการมการขนส่งทางบกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งระบบติดตามรถ GPS ระบบจัดการขนส่งแบบ real time ระบบประเมินผลการขับขี่ของพนักงานจัดส่ง และระบบจัดเก็บข้อมูลการบำรุงรักษารถแบบ online เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า วางแผนงาน และพัฒนาศักยภาพการขนส่งให้ดียิ่งขึ้นและสามารถบริหารทรัพยากรรถที่มีให้ได้เต็มประสิทธิภาพ

ลูกค้าไว้วางใจ

ในปัจจุบัน มีลูกค้าผู้ใช้บริการการขนส่งกับทางบริษัทเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จากการได้ยินชื่อเสียงและความประทับใจในการบริการ และ ผู้บริหาร ผ่านการบอกเล่าปากต่อปากของลูกค้าที่ได้เคยใช้บริการกับทางบริษัทมาก่อน โดยมีบริษัทลูกค้าต่างๆ เช่น 1.บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง (มหาชน) จำกัด 2.บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)วิ่งงานในนามบจก.ชัยทรัพย์สุวรรณ 3.บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด 4.บริษัท บอรอลคอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัท โอ.อาร์.ซี.พรีเมียร์ จำกัด 6.บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 8.บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด 9.บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด 10.บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 11.บริษัท สยามไทโก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ12.บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

เน้นเรื่องความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น เพราะทุกวันนี้มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นทุกวันเห็นได้จากยอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกเดือน ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งนั้นมันรุนแรงและเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในเรื่องดังกล่าวนั้นบริษัทให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ
โดยพนักงานขับรถของบริษัทฯจะมีการอบรมให้นึกถึงเพื่อนร่วมถนน ซึ่งเราจะให้ความสำคัญเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม่อยากให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ และอยากสลัดภาพรถ 10 ล้อในยุคเก่าๆออกไปให้หมด เพราะในอดีตรถ 10 ล้อเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้ร่วมใช้ถนนมาก และในปัจจุบันนี้ประเทศก็พัฒนาไปมากแล้วจึงต้องมีการอบรมพนักงานให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

พัฒนาสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ เมื่อมองถึงการเปิดประตูเชื่อมชาติอาเซียน ในปี 2558 แล้วยิ่งต้องพัฒนาให้อยู่ในระดับสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลก ซึ่งเชื่อว่าทุกคนและทุกบริษัทจะต้องปรับตัวในเรื่องความปลอดภัยนี้ด้วยเพื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างภาคภูมิใจ

ขนส่งตรงต่อเวลา

อย่างไรก็ดี การรับงานจากลูกค้าในแต่ละครั้งเราจะมีจุดเด่นให้ลูกค้ามั่นใจได้ คือ เรื่องการตรงต่อเวลา สินค้าไม่เสียหาย และไม่สูญหายระหว่างทาง ซึ่งลูกค้าก็ให้ความพึงพอใจ ซึ่งตามปกติแล้วการให้บริการภาคการขนส่งของบริษัทนั้น จะต้องมีการเทรนนิ่งพนักงานให้สามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดเวลา เพราะทุกเรื่องมีความสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจ

เทียบท่า

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เค.เอ็น.อาร์.กรุ๊พ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้า รถให้บริการ : 182 คัน

ติดต่อ : โทร.0-2613-6619-20

Advertisement