WHA อันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับพันธมิตรจีน หนุนพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านระบบ โลจิสติกส์ระหว่างมณฑลยูนนาน ลาวและไทย ในงานมหกรรมแสดงสินค้า CIIE ที่จัดขึ้นในนครเซี่ยงไฮ้

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA  กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ โลจิสติก จํากัด โดยการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกับพันธมิตรจากประเทศจีน และเป็นการเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ของไทยกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของรัฐบาลจีนเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเปิดโอกาสทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทและขยายออกไปสู่ระดับประเทศอีกด้วย

สำหรับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ภายใต้ชื่อ “The Belt and Road” ว่าด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร จัดขึ้นภายในงานมหกรรมแสดงสินค้า China International Import Expo (CIIE) ที่นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจด้านระบบโลจิสติกส์และการค้าระหว่างมณฑลยูนนาน สปป.ลาว และไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ One Belt, One Road ที่รัฐบาลจีนกำลังผลักดัน

โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะร่วมมือกับบริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ โลจิสติก จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการให้บริการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ครอบคลุมความร่วมมือทั้งในด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ การขนส่งที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ การขนส่งทางรถไฟในประเทศแถบเอเชียกลาง การวางระบบเครือข่ายท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-port) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ธุรกิจด้านคาร์เทรดดิ้ง ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่น ๆ ระหว่างจีน ไทยและภูมิภาคอาเซียน

ด้านคุณหยาง ว่าน หัว รองประธาน บริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป กล่าวว่า การบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ฉบับนี้เป็นการผนึกกำลังทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่างสองบริษัท ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์ของเราและดับบลิวเอชเอนั้นสอดคล้องกับหลักการสำคัญของแนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง อันมีพื้นฐานมาจากความสงบสุขและความร่วมมือ ความเปิดกว้างและเชื่อมโยงทุกภาคส่วน นำไปสู่การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเดินหน้าสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน

อนึ่ง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านโลจิสติกส์ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และบริการโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์ 2.กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 3.กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า และ 4.กลุ่มธุรกิจดิจิทัล

โดย…น้าเช

 

Advertisement