เมื่อเอ่ยชื่อ “เงินติดล้อ” คนทั่วไปต้องนึกถึงสินเชื่อ รถมอเตอร์ไซค์ รถเก๋ง และรถปิคอัพเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้วเงินติดล้อได้ทำธุรกิจสินเชื่อรถทะเบียนรถบรรทุกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือรถโดยสาร หากต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือขยายธุรกิจเพิ่มเติม ก็สามารถนำเล่มทะเบียนรถไปขอสินเชื่อจากเงินติดล้อเพื่อนำเงินมาต่อยอดธุรกิจได้ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ต่อราย

คุณณัฐวัฒน์ อนันตธนนิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ได้เปิดเผยถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของ “เงินติดล้อ” เพื่อนำเสนอสินเชื่อรถใหญ่ให้บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งบรรทุกสินค้าและขนส่งผู้โดยสาร ได้รู้จักจุดเด่นของสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกจากเงินติดล้อโดยทั่วกัน

พร้อมปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง

ด้วย “เงินติดล้อ” เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีฯ ตั้งแต่ปี 2552 โดยได้ทำธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ รถเก๋ง รถปิคอัพ และรถบรรทุกมือสอง รวมๆ แล้วประมาณ 9 ปี แต่ด้วยรถเล็กและรถปิคอัพมีเป็นจำนวนมากในตลาดทำให้คนทั่วไปต่างเข้าใจว่า เงินติดล้อทำธุรกิจสินเชื่อให้เฉพาะรถเล็ก รถปิคอัพ หรือรถมอเตอร์ไซค์ เท่านั้น และเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดใหญ่รู้จักเงินติดล้อในมุมของสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกมากขึ้น ทำให้ต้องสร้างการรับรู้ไปยังผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวรู้จักและทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเงินติดล้อมากขึ้นเช่นกัน

ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากกระทรวงคมนาคม พบว่า ในประเทศไทยมีรถบรรทุกวิ่งอยู่บนถนนมากกว่า 1 ล้านคัน ดั้งนั้น เพื่อให้เงินติดล้อสามารถสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน จึงเปิดโอกาสให้ เจ้าของรถใหญ่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงอายุรถสูงสุด 25 ปี เลยทีเดียว

เจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกและความรวดเร็ว

จากการสำรวจธุรกิจทุกประเภทที่ได้ขอสินเชื่อจากธนาคาร พบว่า ยังมีผู้ขอกู้อีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ผ่านการอนุมัติ สาเหตุหลักอาจเนื่องมาจากไม่ผ่านเงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งทางเงินติดล้อเล็งเห็นถึงช่องว่างตรงนี้ จึงได้เปิดโอกาสให้กลุ่มคนนี้มาขอสินเชื่อจากเงินติดล้อได้ เพียงแค่นำเล่มทะเบียนรถบรรทุกหรือรถโดยสารที่ปลอดภาระแล้ว มาเป็นหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการขออนุมัติสินเชื่อได้

ด้วยกลุ่มผู้ประกอบกิจการทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก ต่างที่จะต้องใช้งานรถโดยสารและรถบรรทุกให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ทางเงินติดล้อจึงมุ่งที่จะให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้สามารถนำเล่มทะเบียนรถบรรทุกหรือโดยสารมาขอเงินกู้ เพื่อไปขยายต่อธุรกิจที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถใหญ่เข้ามาเพิ่ม หรือการลงทุนขยายงานของบริษัทนั้น ๆ โดยยังคงมีรถใช้ในการทำธุรกิจต่อไป 

รถใหญ่ญี่ปุ่น 4 ยี่ห้อได้เปรียบ

จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคมได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่า รถใหญ่ค่ายญี่ปุ่นมียอดรถจดทะเบียนสะสมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออีซูซุ ยี่ห้อฮีโน่ ยี่ห้อยูดี ทรัคส์ และยี่ห้อฟูโซ่ ทำให้ทางเงินติดล้อปล่อยสินเชื่อให้กับค่ายรถใหญ่เหล่านี้เป็นส่วนมาก ซึ่งสอดคล้องกับสภาพตลาดอีกด้วย

และด้วยหลักทางการตลาดแล้ว รถบรรทุกจากค่ายญี่ปุ่นทั้ง 4 ยี่ห้อ จะให้เน้นการบริการหลังการขายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงทั้งในศูนย์บริการและตามท้องถนนทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อทำให้กลุ่มลูกค้าสามารถใช้งานรถบรรทุกและรถโดยสารได้ตลอดเวลา ไม่ต้องจอดเสียทำให้เสียโอกาสหารายได้ ส่งผลให้ลูกค้าผู้ใช้รถใหญ่จากค่ายเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการขอสินเชื่อ

งาน BUS & TRUCK ’18 ประสบความสำเร็จ

สำหรับงาน BUS & TRUCK ’18 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางเงินติดล้อได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์สินเชื่อและประกันภัยด้วย ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จและได้ผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ประกอบการและกลุ่มธุรกิจที่ใช้ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอสินเชื่อเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีกลุ่มขนส่งบางรายได้ทำการเซ็นสัญญาภายในงานอีกด้วย และยังมีผู้ยื่นขอสินเชื่ออีกเป็นจำนวนมากที่ทางเงินติดล้ออยู่ในระหว่างการพิจารณาและดูรายละเอียด ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ทางเงินติดล้อเล็งมองเห็นถึงความต้องการของกลุ่มขนส่งและยินดีที่จะเข้าร่วมในงาน BUS & TRUCK ’19 เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มขนส่งให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นในงาน BUS & TRUCK ’19 เราจะเห็นเงินติดล้อเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าด้วยอย่างแน่นอน

โดย…สวนเลน

Advertisement