คุณประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) เปิดเผยถึงกรณี ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับข้อสงสัยในระดับความสูงภายในห้องโดยสารรถปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ว่า ตามที่ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ว่า รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของ ขสมก. มีระดับความสูงภายในห้องโดยสาร ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยสื่อมวลชนต่าง ๆ ได้นำเนื้อหาดังกล่าวไปเผยแพร่ด้วย นั้น ขสมก. ขอชี้แจง ดังนี้

1.บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอความเห็นชอบแบบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ยี่ห้อ BONLUCK รุ่น JXK6120L – NGV – 01 ซึ่งต่อมากรมการขนส่งฯ ได้พิจารณา และมีหนังสือที่ คค 0418.3/12367 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ให้ความเห็นชอบแบบรถโดยสารดังกล่าว

2.บริษัทฯ ได้นำรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ไปตรวจสภาพ และจดทะเบียนกับกรมการขนส่งฯ ซึ่งรถโดยสารดังกล่าว ผ่านกระบวนการตรวจสภาพ จากกรมการขนส่งฯ ทุกคัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ ที่กรมการขนส่งฯ กำหนดทุกประการ

3.กรณี ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว และอ้างว่าระดับความสูงภายในห้องโดยสารรถปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือรายละเอียดที่กรมการขนส่งฯ กำหนด

โดย…สวนเลน

Advertisement