คุณพีระพล บุญชิณวงศ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน เปิดเผยว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ได้จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ตนได้ครบวาระการทำงานมา 1 สมัย ซึ่งนับจากนี้ไปต้องมีการเลือกตั้งนายกฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่เข้ามา ส่วนการที่จะให้เป็นนายกต่ออีก 1 สมัยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะลงคะแนนเสียงให้เป็นต่อหรือไม่ หากอยากให้ตนเป็นนายกฯ ต่อไปก็พร้อมที่จะเป็น เพื่อประสานงานเดิมที่ได้วางไว้ให้สำเร็จลุล่วง หรือหากคณะกรรมการเลือกคนอื่นขึ้นมาเป็นนายกเพื่อทำหน้าที่แทนตน ก็พร้อมที่จะกลับไปดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการขนส่งของตัวเองต่อไป

ส่วนงานที่ได้ดำเนินการมาตลอด 2 ปี และพร้อมที่จะส่งให้นายกสมาคมฯ คนใหม่สานงานต่อมีด้วยกัน 2 ประการ ซึ่งถือเป็นงานหลักที่จะทำให้สมาคมฯ เข้มแข็งและสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้

พร้อมสานต่อช่วยอบรมคนขับรถใหญ่

ด้วยความที่ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน ให้ทำการอบรมคนขับรถใหญ่ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งปี 2561 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีแรกที่จะต้องอบรมให้ได้ครบจำนวน 5,000 คน และทางสมาคมฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสหพันธ์ฯ ได้ช่วยทำการอบรมคนขับของบรรดาสมาชิกทั่วภาคอีสาน โดยในปีแรกได้อบรมคนขับเป็นจำนวนถึง 1,400 คน ส่วนในปีหน้าคาดว่าจะอบรมได้ถึง 3,000 คนเป็นอย่างน้อย

สำหรับขั้นตอนและรายละเอียดของการอบรมนั้น เริ่มแรกได้อบรมในภาคทฤษฎีก่อน จากนั้นจึงเป็นภาคปฏิบัติด้วยการขับรถบนถนนจริง โดยจะลบความเคยชินในการขับรถใหญ่ที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่เริ่มต้นออกไปให้หมด แล้วใส่ความรู้ทางเทคนิคที่ถูกต้องลงไปแทน ไม่ว่าจะเป็นการออกตัว การใช้ความเร็ว การเปลี่ยนเกียร์ การเบรค และการดูแลสินค้าที่บรรทุกมา ทั้งนี้ เพื่อจะได้ประหยัดน้ำมัน ซึ่งได้ผลมากถึง 20% เลยทีเดียว พร้อมทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุบนถนนลงได้เป็นอย่างมากแทบจะเป็น 0% ตรงตามความต้องการของกระทรวงพลังงานที่ได้ตั้งเป้าไว้

เตรียมตั้งสำนักงานใหญ่ในที่ของตัวเอง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้สมาคมฯ มีความเข้มแข็งและสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง จึงได้วางแผนเพื่อหารายได้เข้ามาเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะต้องไม่ผิดหลักการของการเป็นสมาคมฯ แต่อย่างใด โดยที่ผ่านมามีการประชุมกับคณะกรรมการโดยมีผลสรุปออกมาว่า จะต้องหาซื้อที่ดินริมถนนเพื่อตั้งเป็นสำนักงานใหญ่ และที่ดินผืนนั้นต้องมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรเพื่อที่จะตั้งเป็นศูนย์ซ่อมขนาดใหญ่ ปั๊มน้ำมัน และร้านอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งรถเล็กและรถใหญ่มาใช้เป็นที่พักรถได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีเงินทุนไม่มากนักและไม่เพียงพอกับการจัดซื้อที่ดินด้วยเงินสดในครั้งเดียว ทางสมาคมฯ จึงมีแผนที่จะขายสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นห้องแถวเพื่อรวบรวมเงินมาผ่อนซื้อที่ดิน ขณะเดียวกันยังมีเงินสมทบจากผู้แทนจำหน่ายรถใหญ่ยี่ห้อต่าง ๆ เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ โดยจะเริ่มขยายที่ละน้อยตามเงินทุนที่สามารถหามาได้อย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งยังให้ผู้แทนจำหน่ายรถใหญ่ทุกยี่ห้อมาตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงและให้บริการ รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ ยางรถใหญ่ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ และที่สำคัญต้องมีปั๊มน้ำมันมาให้บริการด้วย โดยสมาชิกของสมาคมฯ ทุกรายจะได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลดค่าอะไหล่และบริการตลอดจนค่าเติมน้ำมัน ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้เป็นการทำให้บรรดาผู้ประกอบการขนส่งในภาคอีสานไม่ต้องตั้งคำถามว่า “เมื่อเป็นสมาชิกแล้วต้องจ่ายค่าบำรุงประจำปี เพื่อได้อะไรตอบแทน”

และสิ่งที่ต้องการเพิ่มอีก คือ จะต้องมีห้องน้ำ สถานที่พักผ่อน และห้องอาหาร เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับคนขับรถใหญ่ มาจอดรถพักผ่อน ตลอดจนประชาชนทั่วไปก็สามารถมาจอดพักเพื่อรับประทานอาหารและซื้อของฝากได้

ส่วนสถานที่จัดตั้งนั้น ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะเลือกพื้นที่ใด แต่อย่างไรก็ตามจะต้องเป็นที่พื้นที่ของเอกชน โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับภาครัฐบาล เพราะเกรงว่าเมื่อจัดตั้งและก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วอาจจะมีปัญหาได้ในภายภาคหน้า

สมาชิกต้องสามารถอยู่รอดต่อไปได้

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการขนส่งเสรีอย่างเต็มตัว จึงมีขนส่งต่างชาติเข้ามาแย่งลูกค้าจากบรรดาสมาชิกไปได้เป็นจำนวนมาก โดยมีจุดแข็งที่ใช้ คือราคาค่าขนส่งที่ถูก การบริการที่ดี และความตรงต่อเวลาที่ได้นัดหมาย แต่สิ่งหนึ่งที่บรรดาสมาชิกสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรดาผู้ว่าจ้างมาใช้บริการของตัวเองโดยไม่หันไปใช้ขนส่งต่างชาติ

สิ่งนั้นก็คือ สมาชิกจะต้องให้ความสำคัญกับด้านการบริการ และเอาใจใส่สินค้าที่บรรทุกมาเสมือนเป็นสินค้าของตัวเอง โดยดูแลไม่ให้เกิดความเสียหาย อีกทั้งต้องตรงต่อเวลาไม่ว่าจะเป็นการไปรับสินค้าที่ต้นสาย หรือการคำนวนเวลาเดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลาที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ และที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมีราคาค่าจ้างที่สมเหตุสมผล สามารถปรับลดราคาทั้งขึ้นและลงได้ตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

โดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าจะเป็นจากคนขับรถที่ต้องขับอย่างประหยัดน้ำมัน และไม่ขับรถโดยประมาทที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งการบริหารจัดการโดยไม่ทำงานหลายขั้นตอนจนเกินไปก็สามารถช่วยได้ ซึ่งหากพนักงานคนเดียวสามารถดูแลได้หลายหน้าที่ก็จะส่งผลให้มีระบบการทำงานที่มีความรวดเร็ว และสามารถรองรับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน

ต้องถือว่า ด้วยความเป็นผู้นำของสมาคมฯ มา 2 ปี บวกกับความคิดและประสบการณ์จากการทำการขนส่งทางบกมาอย่างยาวนาน จึงมีการบริหารงานเพื่อให้สมาคมฯ และบรรดาสมาชิกมีความเข้มแข็ง สามารถประคองตัวให้อยู่รอดในการขนส่งทางบกแบบเสรีได้ ซึ่งแนวทางทั้งหมดที่ได้วางไว้ บรรดาสมาชิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ เพื่อให้การขนส่งทางบกเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้

โดย…ยกล้อ

Advertisement