ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ของรถโดยสารให้เช่าถึงวิกฤตหนัก สาเหตุหลักเกิดจากประชาชนชาวจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยลดน้อยลงเป็นอย่างมาก รวมถึงธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญก็ยังครองตลาดอยู่

ส่วนวิธีการอยู่รอดของธุรกิจรถโดยสารให้เช่าของคนไทย คือ ต้องแย่งกันดึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยการใช้วิธีตัดราคาลดค่าเช่ารถโดยสารเหลือเพียงวันละ 3,500 บาท เท่านั้น ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าน้ำมัน และค่าคนขับไว้แล้วด้วย ซึ่งบริเวณที่วิ่งจะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑลเท่านั้น

เมื่อมองให้ลึก มูลเหตุเกิดขึ้นจากไกด์จีนได้วางราคาของการท่องเที่ยวเมืองไทยไว้ถูกมาก คือ ราคาค่าเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร และค่านำเที่ยวเป็นราคาปกติ ส่วนราคาค่าเช่ารถโดยสารจะถูกมาก เมื่อรวมกันแล้วถือเป็นแพ็กเกจนำเที่ยวราคาถูกเหมือนกับเที่ยวฟรี จึงมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกับไกด์นำเที่ยวบริษัทนี้เป็นจำนวนมาก

ในขณะที่รถโดยสารของโรงแรมที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมาพักถูกใช้บริการเต็ม ก็จะจ้างรถโดยสารให้เช่าของคนไทยมาใช้บริการในราคาที่ถูกมาก แต่หากรายนี้ไม่เอาก็ยังมีรายอื่นให้เลือกอีกมากมาย ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะมีคนเช่าน้อยลง แต่ต้องมีเงินหมุนเวียนเพื่อนำไปใช้เป็นค่าผ่อนรถ ดั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานที่ถูกหรือแพงก็ต้องคว้าเอาหมด

สำหรับหนทางที่ธุรกิจให้เช่ารถโดยสารจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็คือ ทางรัฐบาลต้องทำการประสานกับบริษัทไกด์นำเที่ยว ให้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของราคาค่าใช้จ่ายในเมืองไทยให้สมเหตุสมผล  เหมือนกับที่ราคาค่าเช่ารถโดยสารของต่างประเทศที่มีค่าเช่าเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000 บาท ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปทัศนาจรในประเทศนั้น ๆ ต้องยอมจ่ายเพื่อจะได้สัมผัสและพบเห็นสิ่งที่ตนต้องการ

ด้วยทางรัฐบาลต่างภาคภูมิใจเป็นนักเป็นหนาว่า เมืองที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเห็นมากที่สุดก็คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่ พร้อมทั้งยังมีอาหารต่าง ๆ ที่ทางมิชลินยกให้เป็นอาหารจานเด่นที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก แล้วทำไมจึงไม่ยกมาตรฐานให้รถโดยสารให้เช่าของไทยติดอันดับและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเที่ยวในเมืองไทยด้วยเล่า

รัฐบาลไทยควรที่จะพัฒนาธุรกิจของไทยให้มีมาตรฐานเป็นสากล

โดย…ยกล้อ

Advertisement