การรถไฟแห่งประเทศไทย เผยกิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาที่รัฐได้ประโยชน์สูงสุด ในโครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ตึกบัญชาการรถไฟ คุณวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ระยะทาง 220 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 224,544 ล้านบาท ได้มีการพิจารณารายละเอียดในซองที่ 3 เกี่ยวกับด้านการเงิน ข้อเสนอด้านการลงทุน และผลตอบแทนของผู้เข้าร่วมประมูลเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง 2 ราย คือ กิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ซึ่งผ่านเกณฑ์พิจารณาเข้ามาชี้แจงตัวเลขข้อมูลการเสนอราคา

ทั้งนี้ผลการยื่นซองที่ 3 ด้านการเงินพบว่า กิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยมีการเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่ำสุดในราคา 117,227 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มบีเอสอาร์ ที่เสนอขอรับอุดหนุนจากรัฐบาล 169,934 ล้านบาท

นายวรวุฒิ กล่าวว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 จะเป็นการพิจารณาซองที่ 4 ซึ่งเป็นข้อเสนอพิเศษของกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และจะเรียกมาเจรจาอีกครั้งในวันที่ 3 มกราคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ถ้าสำเร็จลุล่วงก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนลงนามสัญญาต่อไปได้ แต่กรณีหากการเจราจรแล้วพบว่ารัฐไม่ได้ประโยชน์ ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯมีสิทธิเรียกกลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์มาเปิดซอง 4 และเจรจาเป็นลำดับต่อไป

ทั้งนี้เมื่อได้ผลสรุป คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ต้องนำสัญญาเสนอให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาในรายละเอียด จากนั้นจึงนำเสนอชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ฯ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในช่วงกลางเดือนมกราคม 2562 เพื่อลงนามสัญญาให้ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

โดย…สวนเลน

Advertisement