รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2561 ที่ทางกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ได้รวบรวมไว้

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2561 โดย 3 อันดับแรกจากค่ายรถญี่ปุ่น ค่าย ISUZU ยังนำเป็นที่ 1 มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,098 คัน จากเดือนธันวาคม อยู่ที่ จำนวน 1,077 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 21 คัน ตามมาด้วย ค่าย  HINO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 846 คัน จากเดือนธันวาคม อยู่ที่ จำนวน 701 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 145 คัน และค่าย UD TRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 81 คัน จากเดือนธันวาคม อยู่ที่ จำนวน58 คัน  เพิ่มขึ้น จำนวน 23 คัน

ด้านค่ายรถจากยุโรป ค่าย SCANIA ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 48 คัน  จากเดือนธันวาคม อยู่ที่ จำนวน 14 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 34 คัน ตามมาด้วย ค่าย  VOLVO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 20 คัน จากเดือนธันวาคม อยู่ที่ จำนวน 9 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 11 คัน และค่าย MERCEDES BENZ มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 4 คัน จากเดือนธันวาคม อยู่ที่ จำนวน 3 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 1 คัน

ฟากค่ายรถจากจีน ค่าย FOTON  ขึ้นมานำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 10 คัน จากเดือนธันวาคม อยู่ที่ 6 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 4 คัน ตามมาด้วย ค่าย FAW มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 8 คัน จากเดือนธันวาคม อยู่ที่ 11 คัน ลดลง จำนวน 3 คัน และค่าย SANY มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 2 คัน จากเดือนธันวาคม อยู่ที่ 16 คัน ลดลง จำนวน 14 คัน

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2561 มากที่สุด คือ ค่าย HINO สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 18 คันตามมาด้วย ค่าย VOLVO และ SANIA สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้เท่ากัน คือค่ายละ จำนวน 10 คัน

โดย…สวนเลน

Advertisement