รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ทางกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ได้รวบรวมไว้

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดย 3 อันดับแรกจากค่ายรถญี่ปุ่น ค่าย ISUZU ยังนำเป็นที่ 1 มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,045 คัน จากเดือนมกราคม อยู่ที่ จำนวน 1,098 คัน ลดลง จำนวน 53 คัน ตามมาด้วย ค่าย  HINO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 908 คัน จากเดือนมกราคม อยู่ที่ จำนวน 846 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 62 คัน และค่าย UD TRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 82 คัน จากเดือนมกราคม อยู่ที่ จำนวน81 คัน  เพิ่มขึ้น จำนวน 1 คัน

ด้านค่ายรถจากยุโรป ค่าย SCANIA ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 50 คัน  จากเดือนมกราคม อยู่ที่ จำนวน 48 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 2 คัน ตามมาด้วย ค่าย VOLVO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 19 คัน จากเดือนมกราคม อยู่ที่ จำนวน 20 คัน ลดลง จำนวน 1 คัน และค่าย IVECO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 12 คัน จากเดือนมกราคม อยู่ที่ จำนวน 3 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 9 คัน

ฟากค่ายรถจากจีน ค่าย FAW  ขึ้นมานำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 33 คัน จากเดือนมกราคม อยู่ที่ 8 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 25 คัน ตามมาด้วย ค่าย FOTON มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 7 คัน จากเดือนมกราคม อยู่ที่ 10 คัน ลดลง จำนวน 3 คัน และค่าย SANY มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 5 คัน จากเดือนมกราคม อยู่ที่ 2 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 3 คัน

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มากที่สุด คือ ค่าย KINGLONG สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน  43 คัน ตามมาด้วย ค่าย HINO สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 34 คัน และค่าย MERCEDES BENZ สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้เท่ากัน คือค่ายละ จำนวน 15 คัน

โดย…สวนเลน

Advertisement