รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ที่ทางกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ได้รวบรวมไว้

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดย 3 อันดับแรกจากค่ายรถญี่ปุ่น ค่าย ISUZU ยังนำเป็นที่ 1 มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,249คัน จากเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ จำนวน 1,045 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 204 คัน ตามมาด้วย ค่าย  HINO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,024 คัน จากเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ จำนวน 908 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 116 คัน และค่าย UD TRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 53 คัน จากเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ จำนวน82 คัน  ลดลง จำนวน 29 คัน

ด้านค่ายรถจากยุโรป ค่าย SCANIA ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 31 คัน จากเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ จำนวน 50 คัน ลดลง จำนวน 19 คัน ตามมาด้วย ค่าย VOLVO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 26 คัน จากเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ จำนวน 19 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 7 คัน และค่าย MERCEDES BENZ มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 3 คัน เท่ากับเดือนกุมภาพันธ์

ฟากค่ายรถจากจีน ค่าย FAW ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 9 คัน จากเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 33 คัน ลดลง จำนวน 24 คัน ตามมาด้วย ค่าย FOTON มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 8 คัน จากเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 7 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 1 คัน และค่าย SANY มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 6 คัน จากเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 5 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 1 คัน

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2561 มากที่สุด คือ ค่าย BONLUCK สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน  100 คัน ตามมาด้วย ค่าย HINO สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 35 คัน และค่าย KINGLONG สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 21 คัน

โดย…สวนเลน

Advertisement