รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2561 ที่ทางกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ได้รวบรวมไว้

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดย 3 อันดับแรกจากค่ายรถญี่ปุ่น ค่าย ISUZU ยังนำเป็นที่ 1 มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,111 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 1,249 คัน ลดลง จำนวน 138 คัน ตามมาด้วย ค่าย HINO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 990 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 1,024 คัน ลดลง จำนวน 34 คัน และค่าย UD TRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 78 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 53 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 25 คัน

ด้านค่ายรถจากยุโรป ค่าย SCANIA ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 27 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 31 คัน ลดลง จำนวน 4 คัน ตามมาด้วย ค่าย  VOLVO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 13 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 26 คัน ลดลง จำนวน 13 คัน และค่าย MERCEDES BENZ และ IVECO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1 คันเท่ากัน

ฟากค่ายรถจากจีน ค่าย SANY ขึ้นมานำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 16 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ 6 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 10 คัน ตามมาด้วย ค่าย FOTON มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 7 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ 8 คัน ลดลง จำนวน 1 คัน และค่าย FAW มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 3 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ 9 คัน ลดลง จำนวน 6 คัน 

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2561 มากที่สุด คือ ค่าย FOTON สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 16 คัน  ตามมาด้วย ค่าย KINGLONG สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 15 คัน และค่าย HINO สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 13 คัน

โดย…สวนเลน

Advertisement