รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ทางกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ได้รวบรวมไว้

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดย 3 อันดับแรกจากค่ายรถญี่ปุ่น ค่าย ISUZU ยังนำเป็นที่ 1 มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,224 คัน จากเดือนเมษายน อยู่ที่ จำนวน 1,111คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 113 คัน ตามมาด้วย ค่าย  HINO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,073 คัน จากเดือนเมษายน อยู่ที่ จำนวน 990 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 83 คัน และค่าย UD TRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 55 คัน จากเดือนเมษายน อยู่ที่ จำนวน78 คัน  ลดลง จำนวน 23 คัน

ด้านค่ายรถจากยุโรป ค่าย SCANIA ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 57 คัน จากเดือนเมษายน อยู่ที่ จำนวน 27 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 30 คัน ตามมาด้วย ค่าย  VOLVO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 28 คัน จากเดือนเมษายน อยู่ที่ จำนวน 13 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 15 คัน และค่าย MAN มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 5 คัน จากเดือนเมษายน อยู่ที่ จำนวน 0 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 5 คัน

ฟากค่ายรถจากจีน ค่าย FOTON ขึ้นมานำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 16 คัน จากเดือนเมษายน อยู่ที่ 7 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 9 คัน ตามมาด้วย ค่าย FAW มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 4 คัน จากเดือนเมษายน อยู่ที่ 3 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 1 คัน และค่าย SANY มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 2 คัน จากเดือนเมษายน อยู่ที่ 16 คัน ลดลง จำนวน 14 คัน

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2561 มากที่สุด คือ ค่าย FOTON สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 57 คัน  ตามมาด้วยค่าย HINO สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 39 คัน และค่าย HIGER สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 15 คัน

โดย…สวนเลน

Advertisement