รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ทางกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ได้รวบรวมไว้

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดย 3 อันดับแรกจากค่ายรถญี่ปุ่น ค่าย HINO ขยับขึ้นมานำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,084 คัน จากเดือนมิถุนายน อยู่ที่ จำนวน 975 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 109 คัน ตามมาด้วย ค่าย ISUZU มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,050 คัน จากเดือนมิถุนายน อยู่ที่ จำนวน 1,114 คัน ลดลง จำนวน 64 คัน และค่าย UD TRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 98 คัน จากเดือนมิถุนายน อยู่ที่ จำนวน103 คัน ลดลง จำนวน 5 คัน

ด้านค่ายรถจากยุโรป ค่าย SCANIA ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 47 คัน จากเดือนมิถุนายน อยู่ที่ จำนวน 58 คัน ลดลง จำนวน 11 คัน ตามมาด้วย ค่าย MERCEDES BENZ มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 16 คัน จากเดือนมิถุนายน อยู่ที่ จำนวน 0 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 16 คัน และค่าย  VOLVO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 15 คัน จากเดือนมิถุนายน อยู่ที่ จำนวน 20 คัน ลดลง จำนวน 5 คัน 

ฟากค่ายรถจากจีน ค่าย FOTON นำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 17 คัน จากเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 7คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 10 คัน ตามมาด้วย ค่าย FAW มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 4 คัน จากเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 0 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 4 คัน

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม 2561 มากที่สุด คือ ค่าย FOTON สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 50 คัน ตามมาด้วยค่าย HINO สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 27 คัน และค่าย MERCEDES-BENZ สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 9 คัน

โดย…สวนเลน

Advertisement