รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ที่ทางกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ได้รวบรวมไว้

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดย 3 อันดับแรกจากค่ายรถญี่ปุ่น ค่าย ISUZU กลับขึ้นมานำอีกครั้ง โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,127 คัน จากเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ จำนวน 1,050 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 77 คัน ตามมาด้วยค่าย HINO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,104 คัน จากเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ จำนวน 1,084 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 20 คัน และค่าย UD TRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 108 คัน จากเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ จำนวน98 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 10 คัน

ด้านค่ายรถจากยุโรป ค่าย SCANIA ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 35 คัน จากเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ จำนวน 47 คัน ลดลง จำนวน 12 คัน ตามมาด้วย ค่าย  VOLVO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 9 คัน จากเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ จำนวน 15 คัน ลดลง จำนวน 6 คัน และค่าย MERCEDES BENZ มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 4 คัน จากเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ จำนวน 16 คัน ลดลง จำนวน 12 คัน

ฟากค่ายรถจากจีน ค่าย FOTON ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 22 คัน จากเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 17คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 5 คัน ตามมาด้วย ค่าย SANY มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 12 คัน จากเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 1 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 11 คัน และค่าย FAW มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 2 คัน จากเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 4 คัน ลดลง จำนวน 2 คัน

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2561 มากที่สุด คือ ค่าย HINO สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 25 คัน ตามมาด้วยค่าย KINGLONG สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 13 คัน และอันดับที่ 3 มี 2 ค่ายเท่ากัน คือ ค่าย MERCEDES-BENZ และ SCANIA สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 7 คัน

โดย…สวนเลน

Advertisement