รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2561 ที่ทางกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ได้รวบรวมไว้

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2561 โดย 3 อันดับแรกจากค่ายรถญี่ปุ่น ค่าย ISUZU ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,021 คัน จากเดือนสิงหาคม อยู่ที่ จำนวน 1,127 คัน ลดลง จำนวน 106 คัน ตามมาด้วยค่าย HINO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 888 คัน จากเดือนสิงหาคม อยู่ที่ จำนวน 1,104  คัน ลดลง จำนวน 216 คัน และค่าย UD TRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 60 คัน จากเดือนสิงหาคม อยู่ที่ จำนวน108 คัน ลดลง จำนวน 48 คัน

ด้านค่ายรถจากยุโรป ค่าย SCANIA ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 54 คัน จากเดือนสิงหาคม อยู่ที่ จำนวน 35 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 19 คัน ตามมาด้วย ค่าย  VOLVO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 19 คัน จากเดือนสิงหาคม อยู่ที่ จำนวน 9 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 10 คัน และค่าย MERCEDES BENZ มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 2 คัน จากเดือนสิงหาคม อยู่ที่ จำนวน 4 คัน ลดลง จำนวน 2 คัน

ฟากค่ายรถจากจีน ค่าย SANY ขึ้นมานำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 12 คัน เท่ากับเดือนสิงหาคม ตามมาด้วย ค่าย FOTON มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 9 คัน จากเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 22 คัน ลดลง จำนวน 13 คัน และค่าย FAW มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 7 คัน จากเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 2 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 5 คัน

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนกันยายน 2561 มากที่สุด คือ ค่าย SUNLONG  สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 57 คัน ตามมาด้วย ค่าย HINO สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 18 คัน และ ค่าย SCANIA สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 10 คัน

โดย…สวนเลน

Advertisement