รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ที่ทางกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ได้รวบรวมไว้

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดย 3 อันดับแรกจากค่ายรถญี่ปุ่น ค่าย ISUZU ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,137 คัน จากเดือนกันยายน อยู่ที่ จำนวน 1,021 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 116 คัน ตามมาด้วยค่าย HINO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 956 คัน จากเดือนกันยายน อยู่ที่ จำนวน 888  คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 68 คัน และค่าย UD TRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 69 คัน จากเดือนกันยายน อยู่ที่ จำนวน 60 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 9 คัน

ด้านค่ายรถจากยุโรป ค่าย SCANIA ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 46 คัน จากเดือนกันยายน อยู่ที่ จำนวน 54 คัน ลดลง จำนวน 8 คัน ตามมาด้วย ค่าย  VOLVO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 16 คัน จากเดือนกันยายน อยู่ที่ จำนวน 19 คัน ลดลง จำนวน 3 คัน และค่าย MAN มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 10 คัน จากเดือนกันยายน อยู่ที่ จำนวน 0 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 10 คัน

ฟากค่ายรถจากจีน ค่าย FAW ขึ้นมานำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 18 คัน จากเดือนกันยายน อยู่ที่ 7 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 11 คัน ตามมาด้วย ค่าย FOTON มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 6 คัน จากเดือนกันยายน อยู่ที่ 9 คัน ลดลง จำนวน 3 คัน และค่าย SANY มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 5 คัน จากเดือนกันยายน อยู่ที่ 12 คัน ลดลง จำนวน 7 คัน

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2561 มากที่สุด คือ ค่าย SUNLONG สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 64 คัน และอันดับ 2 เท่ากัน 2 ค่าย คือ ค่าย HINO สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 18 คัน และ ค่าย FOTON สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 18 คัน

โดย…สวนเลน

Advertisement