รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ทางกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ได้รวบรวมไว้

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดย 3 อันดับแรกจากค่ายรถญี่ปุ่น ค่าย ISUZU ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,192 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 1,137 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 55 คัน ตามมาด้วยค่าย HINO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 980 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 956 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 24 คัน และค่าย UD TRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 57 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 69 คัน ลดลง จำนวน 12 คัน

ด้านค่ายรถจากยุโรป ค่าย SCANIA ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 33 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 46 คัน ลดลง จำนวน 13 คัน ตามมาด้วย ค่าย  VOLVO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 11 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 16 คัน ลดลง จำนวน 5 คัน และค่าย MERCEDES-BENZ มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 5 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ จำนวน 2 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 3 คัน

ฟากค่ายรถจากจีน ค่าย FOTON ขึ้นมานำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 21 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ 6 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 15 คัน ตามมาด้วย ค่าย FAW มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 18 คัน เท่ากับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และค่าย SANY มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 4 คัน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ 5 คัน ลดลง จำนวน 1 คัน

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 มากที่สุด คือ ค่าย BONLUCK สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 100 คัน ตามมาด้วย ค่าย SUNLONG สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 40 คัน และ ค่าย HINO  สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 21 คัน

โดย…สวนเลน

Advertisement