ปัจจุบันมาตรฐานรถโดยสาร ถือเป็นสิ่งสำคัญ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงาน BUS & TRUCK จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ การันตีรถโดยสารมาตรฐานแห่งปี จัดประกวดและมอบรางวัล “THAILAND BEST BUS BODY” ขึ้น
 
โดยปี 2557 นี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดอย่างมากมาย เพราะผู้ประกอบการรถโดยสารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารถให้ได้ตรงตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ซึ่งผู้ที่คว้ารางวัล “THAILAND BEST BUS BODY” รถโดยสารมาตรฐาน 1 เป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณอนันต์ ทรานสปอร์ต” 
 
“เทียบท่า” ฉบับนี้จึงขอเจาะลึกให้ท่านสมาชิกได้รู้จัก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณอนันต์ ทรานสปอร์ต” มากขึ้น
 
 
ก่อตั้งเมื่อปี 2534
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณอนันต์ทรานสปอร์ต เป็นหน่วยงานที่ประกอบกิจการเดินรถโดยสารไม่ประจำทาง ก่อตั้งเมื่อปี 2534 โดยคุณอนันต์ และ คุณแสงอรุณ สมประยูร ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ในระยะแรกให้บริการเดินรถโดยสารพัดลม จำนวน 4 คัน วิ่งให้บริการ รับ-ส่งพนักงานให้กับโรงงานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และได้ขยายกิจการเป็น รถโดยสารปรับอากาศชั้นครึ่ง ขนาด 40 ที่นั่ง รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง และรถตู้ปรับอากาศ 
 
รถให้บริการ 130 คัน
 
และในปี 2551ได้ก่อตั้ง บริษัท คุณอนันต์ทราเวล แอนด์เซอร์วิส จำกัด ปัจจุบันห้างฯ และบริษัท มีจำนวนรถโดยสารปรับอากาศ มากกว่า 100 คัน รถตู้ปรับอากาศ มากกว่า 30 คัน มีพนักงานในความดูแลมากกว่า 150 ชีวิต และมีบริษัทรถเข้าร่วมบริการมากกว่า 10 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณอนันต์ทรานสปอร์ต ให้บริการเช่าทัศนาจรทั่วประเทศ และรับ-ส่งพนักงานให้กับโรงงานต่างๆ ทั้งในเขตสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และสมุทรสาคร
 
ประสบการณ์กว่า 23 ปี
 
เราเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการเดินรถโดยสารไม่ประจำทาง ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมการขนส่งทางบก ประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณอนันต์ทรานสปอร์ต พยายามเลือกสรร สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า นั่นคือ งานบริการ ระบบความปลอดภัย และการนำรถรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมาให้ บริการแก่ลูกค้า เพราะเรามีนโยบายการทำงานโดยมีลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ
 
มั่นใจรถ SCANIA-MAN
 
รถสำหรับให้บริการนั้น จะเป็นรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ยี่ห้อ SCANIA และ MAN แบบ 8 ล้อ VIP ปรับเอนนอนได้ถึง 150 องศา (เบาะธรรมดา, ประตูขึ้น-ลง 2 ทาง) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ยี่ห้อ SCANIA และ MAN แบบ 8 ล้อ VIP ปรับเอนนอนได้ถึง 150 องศา (เบาะนวดไฟฟ้า, ประตูขึ้น-ลง 3 ทาง) รถบัสปรับอากาศ 1 ชั้นครึ่ง ยี่ห้อ SCANIA และ MAN แบบ 6 ล้อ VIP 32 ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้ถึง 150 องศา เบาะนวดไฟฟ้า มีจอทีวีทุกที่นั่ง รถบัสปรับอากาศ 1 ชั้นครึ่ง ยี่ห้อ HINO และ DAEWOO แบบ 6 ล้อ VIP 40 ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้ถึง 150 องศา และรถตู้ปรับอากาศ VIP 12-14 ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้ถึง 150 องศา
 
การซ่อมบำรุงเป็นของตนเอง 
 
ทางห้างฯ มีอู่ซ่อมบำรุงเป็นของตนเอง ตั้งอยู่ที่สำนักงาน จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบไปด้วยช่างที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์ และรถโดยสารปรับอากาศเป็นอย่างดี คอยดูแลตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และสภาพของรถโดยสารปรับอากาศ ทั้งภายใน และภายนอกสถานที่กรณีฉุกเฉิน
 
พนักงานขับรถมือโปร
 
พนักงานขับรถของห้างฯ ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1.มีใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกทุกคน และมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 2.พนักงานขับรถต้องแต่งกายสุภาพตามแบบฟอร์ม ที่ห้างฯ กำหนด และมีมารยาทดีทั้งกายและวาจาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 3.มีการจัดอบรมพนักงานขับรถในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่และมารยาทในการให้บริการเพื่อให้พนักงานขับรถทุกคนตระหนักและเข้าใจถึงวิธีการขับรถให้ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจาราจรอย่างเคร่งครัด และมีมารยาทในการพูดจา สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วย อย่างไรก็ดี ทางห้างฯ มีการสุ่มตรวจสารเสพติด และการดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หากพบพนักงานขับรถคนใด มีการกระทำดังกล่าวข้างต้นจะถูกลงโทษสถานหนักจากทางห้างฯ
 
ระบบความปลอดภัยดีเยี่ยม
 
ทางห้างได้ติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นระบบบันทึกพฤติกรรมการขับขี่เส้นทางการเดินรถ ตำแหน่งปัจจุบันของรถเวลาการเข้าถึงสถานี และการควบคุมความเร็วตามที่กำหนด โดยผ่านระบบซิมการ์ด GMS ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย เมื่อใช้บริการกับเรา นอกจากนี้ ทางห้างฯ ได้จัดทำประกันภัยประเภท 1 กับรถโดยสารปรับอากาศทุกคัน รวมทั้งยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย บนรถโดยสารปรับอากาศทุกคัน เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
 
Advertisement