ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย รับมอบรางวัล Green Freight Asia Label ระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จาก Green Freight Asia (GFA) อันเป็นผลจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ การใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

คุณเจมส์ แมคเคลียรีย์ หัวหน้าภาคการขนส่งประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย กล่าวว่า ดีเอชแอล ซัพพลายเชน มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับ Green Freight Asia และถือเป็นเกียรติที่เราเป็นบริษัทแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับรางวัลระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดครั้งนี้ หลังจากที่เราเคยได้รับรางวัลระดับ 2 และ 3 เมื่อปี 2558 และ 2560 ตามลำดับ การได้รับรางวัลระดับสูงสุดถือเป็นสิ่งยืนยันว่าเรามุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเรากำลังอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องสู่การลดการปล่อยมลพิษที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นศูนย์ (Zero Emission) ภายในปี 2593

โดยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของดีเอชแอลเกิดขึ้นจากการที่บริษัทต้องการยกระดับบริการ การขนส่งและประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจที่เปี่ยมประสิทธิภาพ อีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในเรื่องนี้ของ ดีเอชแอล คือ Transport Management Center (TMC) ซึ่งเป็นศูนย์บริหารจัดการการขนส่งเพื่อคอยติดตามสถานะของยานพาหนะขนส่งตลอด 24 ชั่วโมง บวกกับอุปกรณ์เทเลมาติกส์ (Telematics) ที่ได้ถูกนำมาใช้งานร่วมกัน ได้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ TMC ในการจัดการเส้นทางขนส่งและพัฒนาการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้ระยะทางการขนส่งน้อยลงจากการวางแผนการเดินรถที่ดีขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้รถให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด ลดโอกาสที่รถจะถูกจอดไว้โดยไม่ได้ใช้งาน  พร้อมการประหยัดค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษาอีกด้วย และนั่นทำให้บริษัทสามารถลดการใช้น้ำมันไปได้ถึง 12% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 9% ซึ่งถือเป็นอัตราการลดลงที่มากกว่าค่ามาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำมันของเอเชียที่กำหนดไว้

สำหรับการใช้โซลูชั่นนวัตกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ถูกยึดถือเป็นองค์ประกอบหลักในวัฒนธรรมองค์กรของดีเอชแอล บริษัทมีรถขนส่งจำนวนกว่า 4,000 คันวิ่งส่งสินค้าทั่วประเทศไทยในทุกๆ วัน นั่นทำให้ดีเอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทย ต้องการที่จะช่วยแก้ไขและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์บนแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Advertisement