ไทแทนเครน มุ่งผลิตและจำหน่ายเครนไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมทุกชนิดในมาตรฐานคุณภาพระดับสูงสู่ตลาดในประเทศ และส่งออกขายสู่ต่างประเทศ ชูความพร้อมด้านเงินทุน พร้อมมีโรงงานที่และเครื่องจักรทันสมัยที่ใช้ผลิตเครนโดยเฉพาะ บวกทีมงานมีประสบการณ์และความชำนาญกว่า 10 ปี พร้อมวางแผนและติดตั้งเครน

บริษัท ไทแทนเครน จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครนไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมทุกชนิด ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลิตเครนไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูงออกสู่ตลาดใช้งานในประเทศไทยและส่งออกขายสู่ต่างประเทศ ซึ่งเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

โดยผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ประกอบด้วย 1.เครนเหนือศีรษะ วิ่งบนราง 2.เครนเหนือศีรษะ แขวนใต้ราง  3.เครนสนามขาสูง วิ่งต่างระดับ 4.เครนสนามขาสูง 5.เครนเสายื่นแขนยกหมุน 6.รอกโซ่ไฟฟ้า 7.รอกสลิงไฟฟ้า 8.อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้กับเครนไฟฟ้า ทุกชนิด และ 9.การบริการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครนไฟฟ้า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีความพร้อมด้านเงินทุน และมีสร้างโรงงานที่ทันสมัย โดยสั่งซื้อเครื่องจักรทันสมัยที่ใช้ทำงานเกี่ยวกับการผลิตเครนโดยเฉพาะ ทั้งยังพัฒนาบุคคลากรด้านการออกแบบงานและสินค้า และเพิ่มทักษะให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเพื่อการใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานโดยตรงกับการผลิตชิ้นงาน เช่น กระบวนการตัดเหล็กด้วยเครื่อง CNC ทำความสะอาดผิวเหล็กด้วยเครื่อง Shot Bath ขนาดใหญ่ประกอบโครงสร้างและชิ้นส่วนเครนบนฐานยึดตั้งระดับทั้งหมด เชื่อมโครงสร้างชุดคานเครนด้วยเครื่อง Lincoln Submerged แบบปล่อยลวดเชื่อมจากม้วยอัตโนมัติและเดินเชื่อมคู่ตลอดความยาวคานเครน

โดยหลังจากชิ้นส่วนต่าง ๆ เสร็จบริษัทฯ ได้ทำการทดสอบประกอบชิ้นส่วน (Pre-assembly) สำหรับคานเครน ชุดขาเครนชุดรอกไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ และเงื่อนไขการทำงานภายในโรงงานทั้งหมดก่อนเกือบ 100% พร้อมทำความสะอาด และทำสีชุดเครนทั้งหมดพร้อมห่อหุ้มพลาสติกใสป้องกันสิ่งสกปรกจนเสร็จสิ้นก่อนส่งเมื่อขนส่งถึงหน้างาน โดยใช้ทีมงานของบริษัทฯ เองซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญมากกว่า 10 ปี ในการวางแผนพร้อมติดตั้งเครนจนเสร็จอย่างปลอดภัยที่โรงงานลูกค้าทุกครั้ง

ด้านนโยบายในการทำงาน คือ 1.”ความปลอดภัย” ต้องคิด และทำเป็นอันดับแรกทุกครั้ง สำหรับทุกๆ คน ทุกๆ งาน ทุกสถานประกอบการที่บริษัทฯ ได้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทำงาน และร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อเน้นย้ำ และทำการป้องกันไม่ให้ความอันตรายใดๆ เกิดขึ้นได้ 2.บริษัทส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถ และให้ความรู้เพิ่มเติม พร้อมจัดหา และปรับปรุงเครื่องมือในการทำงานให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ ให้กับทีมงาน และช่างผู้ให้บริการทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

     3.บริษัทฯ ทำงานตรวจเช็ครอกและเครนไฟฟ้า ตามหลักขั้นตอนมาตรฐาน ด้วยความรู้ และเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดรอบคอบ ครบถ้วน ตรงเวลาทำให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของรอก และเครนไฟฟ้าต่อลูกค้า และผู้ใช้งาน 4.ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ถึงความชัดเจนในการให้บริการ และการตกลงในการทำงานของเราที่เป็นไปได้ บนความสำเร็จของงานที่เรียบร้อย และมีคุณภาพดี บนตารางเวลาการส่งมอบที่กำหนดไว้ และ 5.อัตราค่าสินค้า และงานบริการของบริษัทฯ เป็นอัตราที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงที่สุดในทุกงานบริการ รวมทั้งคุณภาพที่ดีกว่า เวลาที่รวดเร็ว และความรับผิดชอบต่องานหลังการขายที่มีอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าทุก ๆ โรงงานในประเทศไทย

 

โดย…น้าเช

Advertisement