คุณอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมทางหลวงได้รณรงค์ให้ผู้ขับขี่ใช้เกียร์ต่ำบริเวณทางลาดชันและช่วงฝนตกให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อการเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบเก็บข้อมูลทางหลวงทั่วประเทศพบว่าบริเวณทางลาดชันที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 12 เส้นทาง และ เส้นทางที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงฝนตก จำนวน 16 เส้นทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับ ทางลาดชัน 12 เส้นทาง ประกอบด้วย
-ทล. 118 เชียงใหม่–ดอยนาแก้ว (โค้งปางแฟน) จ.เชียงใหม่ กม.ที่ 42+000 – 52+000
-ทล. 109 แม่สรวย–ห้วยป่าไร่ จ.เชียงราย กม.ที่ 14+200–18+500
-ทล. 12 แม่ละเมาะ–ตาก (ดอยสน) จ.ตาก กม.ที่ 47+830–51+705
-ทล. 12 แม่ละเมาะ–ตาก (ดอยคา) จ.ตาก กม.ที่ 51+885–54+885
-ทล. 12 แม่ละเมาะ–ตาก (ดอยรวก) จ.ตาก กม.ที่ 64+900–70+000
-ทล. 11 นาอิน–ชัยมงคล (เขาขาด) จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 282+225–291+115
-ทล. 11 บึงหลัก–หนองน้ำเขียว (เขาพลึง) จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 349+199–351+740
-ทล. 12 น้ำดุก–ห้วยซำมะคาว (สะพานห้วยตอง) จ.เพชรบูรณ์ กม.ที่ 374+400–377+400
-ทล. 12 น้ำดุก–ห้วยซำมะคาว (ห้วยซำมะคาว) จ.เพชรบูรณ์ กม.ที่ 416+300–420+345
-ทล. 304 สี่แยกกบินทร์บุรี–วังน้ำเขียว (โค้งศาลโทน) จ.ปราจีนบุรี กม.ที่ 200+160–212+000
-ทล. 323 ท่าขนุน–เจดีย์สามองค์ (เนินช้างร้อง) จ.กาญจนบุรี กม.ที่ 263+826–267+126
-ทล. 4 เขาพับผ้า–พัทลุง (เขาพับผ้า) จ.พัทลุง กม.ที่ 1133+665–1138+865

ส่วน เส้นทางฝนตกฯ 16 เส้นทาง ประกอบด้วย
-ทล.11 ปางมะโอ–ป่าขาม จ.ลำปาง กม.ที่ 425+000–427+000
-ทล.120 ปากบอก–แม่เฮียว จ.ลำปาง กม.ที่ 25+450–27+800
-ทล.1184 แม่อาว–ดอนมูล จ.ลำพูน กม.ที่ 34+900–38+800
-ทล.11 หนองน้ำเขียว–ปางเคาะ จ.แพร่ กม.ที่ 365+560–370+000
-ทล.101 ร้องกวาง–ห้วยแก๊ต จ.แพร่ กม.ที่ 277+360–295+500
-ทล.222 ท่ากกแดง–บึงกาฬ จ.บึงกาฬ กม.ที่ 109+950–114+000
-ทล.11 บึงหลัก–หนองน้ำเขียว จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 350+150–350+800
-ทล.4 เขาพับผ้า–พัทลุง จ.พัทลุงกม.ที่ 1160+100–1173+000
-ทล.41 ควนรา–หัวเตย จ.สุราษฎ์ธานี กม.ที่ 146+000–147+600
-ทล.41 ถ้ำพรรณรา–ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กม.ที่ 281+800–290+000
-ทล.41 สี่แยกโพธิ์ทอง–พัทลุง จ.พัทลุง กม.ที่ 366+850–370+000
-ทล.401 ช่องชาลี–ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎ์ธานี กม.ที่ 110+900–113+300
-ทล.401 บางกุ้ง–เขาหัวช้าง จ.สุราษฎ์ธานี กม.ที่ 186+300–188+700
-ทล.4 ตรัง–เขาพับผ้า จ.ตรัง กม.ที่ 1124+600–1140+000
-ทล.406 ค่ายรวมมิตร–ย่านซื่อ จ.สตูล กม.ที่ 55+700–58+500
-ทล.410 ตะบิงติงงี–บ่อหิน จ.ยะลา กม.ที่ 74+500–99+200

รองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับช่วงการรณรงค์จะทำการติดตั้งป้ายรณรงค์ทางลาดชันเพิ่มเติมบริเวณเฉพาะทิศทางขาลงทางลาด ระยะทาง 100 เมตร ก่อนจุดเริ่มต้นทางลาดชัน ในส่วนของป้ายรณรงค์ฝนตกขับขี่ด้วยความระมัดระวังจะติดตั้งที่ระยะทุกๆ 1 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้ทางยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ขับขี่ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และ มอเตอร์ไซด์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก พร้อมขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างการเดินทาง สามารถติดต่อได้ ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Advertisement