กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 231-ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันผลงานมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร งานตีเส้นจราจร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และงานปลูกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 นี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนได้ใช้บริการในช่วงปีใหม่ 2562

คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นบริเวณทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ทช.จึงได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคมเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี แก้ไขปัญหาจราจรการขนส่งเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ตลอดจนเพื่อสนับสนุนนโยบายจังหวัดในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่ 30 ในปี 2568 โดยการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ช่วงสายแยกทางหลวงหมายเลข 231-เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยก่อสร้างเป็น ผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง ทางเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง 3.989 กิโลเมตร (กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 3+989) และ

ตอนที่ 2 ช่วงเทศบาลนครอุบลราชธานี-ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 5.088 กิโลเมตร (จาก กม.ที่ 3+989 ถึง กม.ที่ 8+375) ทั้ง 2 ตอน รวมระยะทางเป็น 9.077 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 231.880 ล้านบาท

โดย…สวนเลน

Advertisement