เมื่อเร็วๆนี้ คุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด (Panus) ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018” โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในฐานะ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจยานยนต์” จาก ฯพณฯ คุณพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

พิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018” (Quality Person of the Year 2018) นี้ จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงานและอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับประวัติโดยสังเขปของ คุณพนัส วัฒนชัย นายใหญ่แห่งค่าย Panus ยักษ์ใหญ่ในแวดวงผู้ผลิตกระบะรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์เมืองไทย ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018” ดังกล่าว จัดได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ถูกยกย่องขึ้นทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Frame)บุคคลผู้ประสบความสำเร็จทั้งในแง่มุมชีวิตส่วนตัว การงาน และอุทิศตนเพื่อสังคม

ประวัติด้านการศึกษาและการทำงาน

คุณพนัส วัฒนชัย มีดีกรีปริญญาตรีถึง 2 ใบด้วยกัน ทั้งด้านการตลาด และบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ จาก Loyola Marymount College,California,USA. จากนั้นกลับมาทำงานช่วยกิจการครอบครัวโดยเริ่มจากตำแหน่งผู้จัดการส่วนการตลาด บจก.พนัส แอสเซมบลีย์ (2543-2545) และขยับขึ้นเป็นกรรมการบริหารในปี 2546 และขึ้นแท่นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกุมบังเหียนอาณาจักรธุรกิจภายใต้ชายคา Panus จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการบริหาร บจก.พีทรีโฮลดิ้ง บจก.วิงเซริฟ บจก.โลจิเซนท์ และบจก.เครส เคอนัล อีกทั้งยังนั่งแท่นเป็นประธานบอร์ดบริหารและกรรมการบริหาร บริษัท Petro Indutirial ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย,ดูไบและแอฟฟริกาใต้

นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

CEO แห่งค่าย Panus ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวนโยบายการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และการให้บริการแบบครบวงจรทั้งก่อนและหลังการจำหน่าย การรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน คุณภาพ และการบริการที่ดี ยึดถือเป็นแนวนโนบายสำคัญ เพราะ Panus เป็นผู้ผลิตที่มี “จิตสำนึกในการบริการ” ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก เป็นแรงส่งให้เกิดความมั่งคงและยั่งยืนของบริษัทและพนักงานทุกคน

ขณะที่นโยบายด้านกระบวนการผลิต-การบริหารภายในองค์กรมุ่งเน้นให้เป็นระบบดิจิทัจสอดคล้องกับ Disruptive Technology โดยได้พัฒนาโรงงานใหม่และใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการประกอบ การสร้างระบบ Panus Operation and Resouce Planing System(POPPS) แทนระบบ ERP เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างราบรื่นสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน และเดินหน้าเสริมสร้างประสิทธิภาพในทุกมิติ

นอกจากนี้ Panus ยังได้ส่งเสริมและบริหารงานอย่างมีความสุขและมีมิตรภาพทีดีต่อกัน ทั้งภายในและนอกองค์กร ตลอดถึงลูกค้า คู่ค้า และสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ให้โอกาส-สร้างบุคลากรทรงคุณค่า

ในแง่มุมความสำเร็จในชีวิตการทำงานนั้น ภายใต้โลโก้ Panus ของทุกผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตป้อนเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าภาคขนส่งและโลจิสติกส์ทุกชนิด อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดินของสนามบิน รวมถึงรถเพื่อกิจการพิเศษทางการทหาร ก็ล้วนแล้วเป็นเครื่องหมายการค้าการันตีได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานที่ตลาดให้การยอมรับมาอย่างยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ พร้อมกับทะยานขึ้นเป็นแบรนด์มหานิยมของตลาดที่มียอดขายดีที่สุดแล้วในเวลานี้

ในฐานะนายใหญ่ผู้กุมบังเหียนอาณาจักรธุรกิจ Panus รวมถึงบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่ทำให้ CEO ท่านนี้ภาคภูมิใจสูงสุด ก็คือการได้ให้โอกาสบุคลากรทุกด้านได้มีส่วนร่วมในการสร้างทุกผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ภาคขนส่งและโลจิสติกส์จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

ดังนั้น การรักษาบุคลากรให้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ การได้ให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดดังอุดมการณ์ที่เขาได้มอบให้กับพนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุข สามัคคีและมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณกุศล

Panus ให้ความสำคัญกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม่ส่วนรวมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำเหล็กที่เหลือจากผลิตไปสร้างเป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามของเด็กๆ โดยได้นำไปส่งมอบให้กับโรงเรียนต่างๆในถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศจำนวนไม่ต่ำกว่า 150 แห่ง

แม้กระทั่งเมื่อประเทศชาติเกิดอุทกภัย Panus ได้นำรถบริษัทออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงช่วยบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยต่างๆ ตลอดถึงการได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อร่วมสนับสนุนกับศาสนสถานต่างๆ การมอบทุนการศึกษาให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่นายใหญ่ อย่าง “คุณพนัส วัฒนชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด (Panus) ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018” (Quality Person of the Year 2018) ครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและภาคภูมิใจของชาว Panus อย่างแท้จริง…

โดย…สวนเลน

 

Advertisement