บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ถือเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและรถเช่าเหมา เพราะตัวรถและคนขับมีมาตรฐานสูง รวมทั้งยังมีมาตรการบริหารจัดการความปลอดภัย รถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ และปลอดภัยตลอดการเดินทาง

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหาร นำสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในหัวข้อ “การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองไทย” เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและรถเช่าเหมา ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังเยี่ยมชมมาตรฐานตัวรถ, มาตรฐานพนักงานขับรถ และมาตรฐานการประกอบการขนส่ง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ทุกขั้นตอน  

เน้นปลอดภัยตลอดการเดินทาง

จากนโยบายของนครชัยแอร์ มีมาตรการบริหารจัดการความปลอดภัย รถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ และปลอดภัยตลอดการเดินทาง กำหนดมาตรการตรวจสอบก่อนออกเดินทาง และหลังการเดินทาง ประกอบด้วยการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น การตรวจวัดแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ โดยผลการตรวจวัดต้องเป็น 0 เท่านั้น ตรวจสอบความดัน เจ้าหน้าที่พูดคุยทบทวนเส้นทางการเดินรถ และแจ้งถึงเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดหรือเส้นทางชำรุดเพื่อหลีกเลี่ยง

รวมทั้งกำหนดชั่วโมงการขับขี่ของพนักงานขับรถ ซึ่งพนักงานขับรถของนครชัยแอร์ทุกคนจะต้องพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประเมินผลการทำงานของพนักงานขับรถ เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ

ตรวจสอบความพร้อมรถโดยสาร

นครชัยแอร์ติดตั้ง GPS tracking ที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก สามารถตรวจสอบตำแหน่งความเร็วรถ โดยกำหนดความเร็วรถให้ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยทางบริษัทฯ เน้นตรวจสอบความพร้อมรถโดยสารตลอดเวลา รวมทั้งยังนำรถเข้าตรวจสภาพที่ กรมการขนส่งทางบกปีละ 2 ครั้ง อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำรถเช่น เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง และค้อนทุบกระจก โดยทุกเดือนมีการนำ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ และเครื่องมือประจำรถ เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

ยกระดับตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ นครชัยแอร์ มีมาตรการในการควบคุม กำกับดูแล และติดตาม เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน กำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อความรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบความพร้อมก่อนออกเดินทาง การวางแผนจัดการเดินรถ มีการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์เพื่อประเมินจุดเสี่ยงได้ กำหนดชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ควบคุมการใช้ความเร็วผ่านระบบ GPS

บริษัทฯ หวังว่ารถโดยสารของนครชัยแอร์จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการเดินรถที่มีความปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้รถสาธารณะทุกคันได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อพัฒนาและยกระดับภาคการขนส่งให้ได้มาตรฐานสากลต่อไป

ตลาดรถโดยสารประจำทางยังโตได้อีก

สำหรับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจและตลาดรถโดยสารประจำทางในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวของจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 3% พร้อมกับมีอัตราบรรทุกผู้โดยสารต่อเที่ยว (Load factor) เฉลี่ยมากกว่า 80%

รถพร้อมบริการ 390 คัน คนขับ 500 คน

ปัจจุบันนครชัยแอร์มีรถโดยสารให้บริการ 390 คัน ใน 39 เส้นทาง แบ่งเป็นให้บริการวันจันทร์-พฤหัส วันละ 370 เที่ยววิ่ง และ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 400 เที่ยววิ่ง/วัน มีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเดือน 1 หมื่นคน และมีผู้โดยสาร 35 ล้านคนต่อปี ส่วนพนักงานขับรถ 500 กว่าคน และ พนักงานต้อนรับ 400 กว่าคน ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุไม่รุนแรง เช่น หินกระเด็นใส่รถ ประมาณ 0.8% และไม่มีผู้เสียชีวิต

โดย…สวนเลน

Advertisement