กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต เตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยได้จัดเวรยาม ชุดเคลื่อนที่เร็ว วิ่งลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรไว้พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อจะเข้าดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดภัย

ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายจราจรท่านผู้ใช้เส้นทางสามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่ สายด่วนทางหลวงชนบท 1146

โดย…สวนเลน

Advertisement