​ขสมก. สนองนโยบายรัฐบาล จัดรถโดยสารบริการฟรีให้กับเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษา ตามสถานที่ต่างๆ ที่ภาครัฐ เอกชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. ที่จะถึงนี้

คุณประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) เปิดเผยว่า ในวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้ ขสมก. เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติ ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ได้รับสิทธิยกเว้นค่าโดยสาร เมื่อใช้บริการรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศของ ขสมก. ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนและร่วมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล

โดยได้จัดรถโดยสารให้บริการ จำนวน 2,676 คัน รวม 118 เส้นทาง รวมทั้งได้เพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งและการเปลี่ยนกะพนักงานประจำรถอย่างเต็มอัตรา เพื่อรองรับประชาชนที่จะพาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยว ตามสถานที่จัดงานวันเด็กในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น กองทัพอากาศดอนเมือง, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ทำเนียบรัฐบาล, กองทัพบก, พิพิธภัณฑ์เด็ก และท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เป็นต้น ซึ่งรถโดยสารที่ให้บริการฟรีสำหรับเด็ก จะมีข้อความติดที่กระจกหน้ารถด้านซ้ายว่า “ วันเด็กแห่งชาติ เด็กขึ้นรถเมล์ฟรีตลอดวัน ” สำหรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการ โดยชำระ ค่าโดยสารในอัตราปกติ

​ด้านการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ​จัดหัวหน้างาน นายตรวจ เจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ กำกับดูแลการให้บริการ รวมทั้ง อำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับประชาชน ตามป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมถึงสถานที่ต่างๆ ซึ่งจัดงานวันเด็ก กำชับพนักงานประจำรถให้อำนวยความสะดวกในการขึ้น – ลงรถโดยสาร แก่เด็ก ผู้ปกครอง

รวมถึงผู้ใช้บริการทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ ตรวจความพร้อมร่างกายของพนักงานประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ตักเตือนพนักงานขับรถให้เปิดประตูอัตโนมัติเมื่อรถจอดสนิท และปิดก่อนนำรถออกจากป้าย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ไม่ขับรถปาดซ้ายปาดขวาหรือขับแข่งแซงกัน ไม่จอดรถแช่ป้าย เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด และให้ระวังผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน รวมถึงให้พนักงานสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องสงสัย หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณใกล้ที่สุด

…………………………………………………………………….
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ ‭www.bmta.co.th‬ , facebook ‭bmta@bmta.co.th‬ หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

Advertisement