นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การขนส่งนั้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ถือได้ว่าการขนส่งทางบกนั้นเป็นกลไกสำคัญที่จะสามารถเชื่อมต่อไปยังการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดระบบการขนส่งครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะพัฒนาระบบการขนส่งและระบบเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

“ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารและสมาชิกของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันพัฒนาการขนส่งของภาคอีสานให้มีความก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน ในโอกาสที่สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ได้ดำเนินงานมาครบ 18 ปี ผมขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของสมาคมและหวังว่าท่านจะเป็นองค์กรที่เข้มแข็งเช่นนี้สืบไป”

คุณพีระพล บุญชิณวงศ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน กล่าวว่า ในการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานทุก ๆ ปี บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ในปี 2561 นี้ก็เช่นกัน สมาคมฯ ของเรา จะไม่สามารถเติบโตและแข็งแกร่งได้อย่างทุกวันนี้ ถ้าขาดแรงสนับสนุนจากทุก ๆ ท่าน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยการจัดงาน “18 ปี ขนส่งอีสานก้าวไป ไม่หยุดยั้ง” คงเป็นสิ่งยืนยันกับทุกท่านได้ว่า สมาคมฯ ของเราจะก้าวต่อไป อย่างไม่หยุดยั้งเคียงข้างกับทุก ๆ ท่าน

ขณะที่ คุณกาญจนภัสน์ ชนะทอง ประธานการจัดงาน 18 ปี สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ภายใต้ชื่องานว่า 18 ปี ขนส่งอีสาน ก้าวไป ไม่หยุดยั้ง” กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานนั้น ก็เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการและสมาชิก รวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาอีกทางหนึ่ง

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงานในปีนี้ ได้แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 งานมหกรรมยานยนต์โลจิสติกส์ 2018 ท่านจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่แต่ละบริษัทเตรียมมานำเสนอในงานนี้โดยเฉพาะ ส่วนที่ 2 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการเสวนาทิศทางการขนส่งข้ามแดน และส่วนสุดท้ายของงาน เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อให้สมาชิกและท่านผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงผู้สนับสนุนการจัดงานได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ พูดคุยและสนุกสนานร่วมกันอย่างเต็มที่

โดย…ยกล้อ

Advertisement