หลังจากสิ้นปี 2561 บรรดาทัวร์ 30 ที่เป็นธุรกิจของคนไทย ต่างต้องเรียนรู้วิธีการประคองธุรกิจให้อยู่รอด แม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นยุโรป รัสเซีย ที่มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนเท่าเดิม หรืออาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบ้างก็ตาม แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่ประสบพบเจออยู่ก็คือนักท่องเที่ยวจากจีนลดน้อยลงไปเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดภาวะวิกฤตมีรถทัวร์ให้เช่ามากเกินกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ส่งผลให้เกิดภาพรถทัวร์จอดนิ่งอยู่ตามริมถนนในต่างจังหวัดอย่างมากมาย

สำหรับปี 2562 นี้ จะเกิดภาวะวิกฤตขึ้นกับทัวร์ 30 อย่างหนัก โดยจะมีแต่เพียงรายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจอื่นเป็นหลักเท่านั้นถึงจะอยู่รอด เนื่องจากรถทัวร์ให้เช่าเป็นเพียงธุรกิจรองไม่ได้เป็นธุรกิจที่สร้างเงินให้มากมายเหมือนในอดีต

ด้วยปัจจัยหลักที่นักท่องเที่ยวจากจีนยังลดน้อยลงพอ ๆ กับ ปี 2561 จึงส่งผลให้ทั้งโรงแรมของชาวจีน และร้านขายของที่ระลึก ตลอดจนร้านจิวเวลรี่ที่มีรถทัวร์จีนคอยบริการลูกค้า ต่างต้องนำรถทัวร์ที่จอดนิ่งอยู่เข้ามาแย่งผู้โดยสารทั้งคนไทยและต่างชาติ หรือแม้กระทั่งยุโรปและรัสเซียมากขึ้น จากเดิมที่รถทัวร์มีมากกว่าความต้องการของผู้โดยสารอยู่แล้วก็ยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไปอีก

ดังนั้น การแย่งลูกค้ากันโดยใช้วิธีการตัดราคาค่าเช่ารถโดยสารจึงเกิดขึ้น ซึ่งแต่เดิมนั้นค่าเช่าโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณวันละ 10,000 บาท แต่ปัจจุบันนี้เหลืออยู่แค่วันละ 3,000 บาทเท่านั้น เนื่องจากผู้ประกอบการต้องใช้หมุนเวียนทั้งค่าพนักงาน และค่าผ่อนชำระงวดรถโดยสารในแต่ละเดือน จึงจำเป็นที่จะต้องหาเงินมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นอกจากนี้ การที่ “โอ เอ ทรานสปอร์ต” ได้หลุดพ้นจากคดีทัวร์ศูนย์เหรียญก็ยังเตรียมที่จะนำรถทัวร์มากกว่า 2,000 เข้าร่วมในวงการรถทัวร์ให้เช่าอีก ยิ่งทำให้รถทัวร์ที่มีมากอยู่แล้วเพิ่มจำนวนเข้าไปอีก ในขณะที่นักท่องเที่ยงทั้งไทยและต่างชาติยังมีจำนวนเท่าเดิมหรือบางทีอาจลดน้อยลงตามสภาพเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกอีกก็ได้

เมื่อเจ้าของธุรกิจรถโดยสารให้เช่าต่างมองเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 แล้ว ก็ไม่สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาให้ธุรกิจของตัวเองอยู่รอดได้ และต่างเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ที่จะทำให้ธุรกิจของคนไทยสามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้ก็คือรัฐบาลนั่นเอง

โดยหนทางที่รัฐบาลต้องรีบทำอย่างเร่งด่วนเป็นประการแรก คือ การรักษามาตรฐานราคาค่าเช่ารถโดยสารให้สูงขึ้น ด้วยการคำนวนถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าคนขับรถ ค่าพนักงานติดต่อประสานงาน และที่สำคัญค่าผ่อนรถในแต่ละเดือนด้วย ส่วนประการต่อมา คือ การใช้รถโดยสารให้ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนมากับหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารส่วนบุคคล ซึ่งต้องใช้งานภายใต้การดูแลของสำนักงานเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทางได้

นี่เป็นเพียงความคิดของนักธุรกิจรถโดยสารให้เช่าชาวไทยเท่านั้น แต่ทางรัฐบาลยังสามารถที่จะให้กระทรวงต่าง ๆ ทำงานเพื่อดูแลคนไทยได้อีกหลายวิธี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องทำงานอย่างจริงจังเพื่อให้คนไทยสามารถอยู่รอดได้ ไม่ใช่ให้แต่สิทธิพิเศษแก่นายทุนต่างชาติมากเกินสมควร เพราะไม่แน่ต่อไปประเทศไทยอาจต้องตกเป็นที่ทำมาหากินของนายทุนที่มาจากนานาประเทศ แต่คนไทยเจ้าของประเทศกลับเป็นแค่แรงงานรับจ้างเท่านั้น

โดย…ยกล้อ

Advertisement