กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 สายที่ 329 เส้นทางจันทบุรี–บ่อไร่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เปิดรับคำขอถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

คุณกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดรับคำขออนุญาตขนส่งเส้นทางหมวด 3 สายที่ 329 เส้นทางจันทบุรี– บ่อไร่ โดยเปิดรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมัครได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

โดยได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 3 เป็นรถโดยสารธรรมดาและหรือรถโดยสารสองแถว เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) จำนวนรถ 4-6 คัน อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 36 บาท เส้นทางเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ผ่านบ้านคมบาง บ้านซึ้งล่าง บ้านหนองระหาน บ้านบ่อ บ้านท่าจอด บ้านแสนตุ้ง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3158 ถึงทางแยกบ้านบ่อไร่ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3157 ผ่านบ้านวังตะเคียน บ้านช้างทูน ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 78 กิโลเมตร เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดซึ่งเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของธรรมชาติในพื้นที่ติดทะเลที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอ และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต(ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 3 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8518 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี โทร.0-3931-1187 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด โทร. 0-3952 -0740 ในวันและเวลาราชการ

โดย…น้าเช

Advertisement