สยามกลการอุตสาหกรรมผู้แทนจำหน่ายสินค้าระดับโลก ชูโปรดักส์ไฮไลท์ ยูนิแคริเออร์ โฟร์คลิฟท์ รุ่น TX Series เคลื่อนย้ายสินค้ามีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน พร้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด หนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของสยามกลการและเป็นผู้แทนจำหน่ายยูนิแคริเออร์ ฟอร์คลิฟท์ หรือ UniCarriers Forklift  ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นนำระดับโลก โดย UniCarriers เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและนิสสันฟอร์คลิฟท์ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนารถฟอร์คลิฟท์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก โดยผนึกความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีองค์ความรู้ในการผลิตต่อยอดจากนิสสันฟอร์คลิฟท์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประวัติการพัฒนารถฟอร์คลิฟท์ระดับโลกมายาวนานเพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศไทยและตลาดโลก

สำหรับ UniCarriers Forklift  มีสินค้าครบทุกประเภท เช่น รถฟอร์คลิฟท์ดีเซล หรือแก๊ส LPG ขนาด 1-10 ตัน รวมถึงรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า และรถสำหรับคลังสินค้าชนิดต่างๆ เช่น Pallet transporter, Pallet stacker, Orderpicker, Reachtruck และ VNA เป็นต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UniCarriers Forklift  รุ่น TX Series ที่มีนวัตกรรมใหม่ด้านการประหยัดพลังงาน ช่วยให้งานเคลื่อนย้ายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยสมรรถนะในการยกขนาด 1.25– 2.0 ตัน ซึ่งช่วยควบคุมรถได้อย่างง่ายดาย เน้นจุดเด่น 3 ด้าน คือ ความเงียบขณะปฏิบัติงาน ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม และการประหยัดพลังงาน เสริมด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ลดความเมื่อยล้าขณะปฏิบัติงาน พร้อมทั้งควบคุมและจำกัดความเร็วสูงสุดตามความต้องการ อีกทั้งยังยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในระยะยาวธุรกิจบริการเคลื่อนย้ายสินค้าฯ ยังมีโอกาสเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ อาทิ การเร่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor) หรืออีอีซี ที่จะเข้ามากระตุ้นการลงทุนของเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการคลังสินค้า ขนส่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจของบริษัทด้วยเช่นกัน

อนึ่ง บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ให้บริการด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปีพร้อมบุคลากรที่และวิศวกร ที่ผ่านการอบรมและทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการในการเคลื่อนย้ายสินค้าในทุกอุตสาหกรรมและธุรกิจ Logistics อย่างสมบูรณ์แบบด้วยบริการที่ครบวงจร ทั้งขาย-เช่า เช่าพร้อมคนขับ (บริหารโครงการหรือ Fleet management) บริการพร้อมอะไหล่แท้ และการฝึกอบรมการขับรถยกซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตร โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านการขับรถยก

           โดย…น้าเช

Advertisement