วงการต่างแดน

จีน : เตรียมเปิด “สะพานทางหลวงวงกลม” บนเทือกเขาสูง

จีนเตรียมเปิดสะพานทางหลวงวงกลม บนเทือกเขาเทียนหลง เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี โดยสะพานทางหลวงสุดโดดเด่นนี้ ซึ่งตั้งท่ามกลางหุบเขาสูงชันมีความสูง 3 ชั้น เป็นส่วนหนึ่งของสะพานทางหลวงวงแหวนความยาว 30 กิโลเมตร ที่ทอดตัวยาวบนเทือกเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1,370 เมตร ทั้งนี้ ถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่สามารถดึงดูดผู้คนไปเยี่ยมชมได้เป็นจำนวนมาก โดยจะเปิดใช้งานจริงในอีกไม่นานหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

โดย…น้าเช

Advertisement