ได้ไม่คุ้มเสีย! กรมการขนส่งฯ-ขสมก ปรับหนัก รถเมล์ สาย 40 เก็บค่าตั๋วเกินราคา พร้อมสั่งงดการปฏิบัติหน้าที่นายวิรัตน์ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 ม.ค.62 ด้านเถ้าแก่ โดนด้วยเหตุไม่ชี้แจงข้อมูลข่าวสารการชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารให้พนักงานในสังกัดทราบ 

แหล่งข่าวจากกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้ลงข่าวกรณีรถโดยสารประจำทาง ร่วมบริการ ขสมก. (มินิบัส) สาย 40 หมายเลขข้างรถ 40-24 เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลาประมาณ 14.39 น. นั้น กองตรวจการขนส่งทางบก ได้เรียกตัวพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารมาสอบสวน และดำเนินการ ดังนี้

1.ผู้เก็บค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง ร่วมบริการ ขสมก. (มินิบัส) สาย 40 คันหมายเลขทะเบียนรถ 14-7372 กทม. เลขข้างรถ 40-24 ชื่อนายวิรัตน์ เครือศรี ได้รับใบอนุญาตขับรถเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 ประเภททุกประเภท ฉบับที่ 2 กท.01900/59 วันอนุญาต 02/11/59 วันสิ้นอายุ 01/11/62 ออกให้โดยนายทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

2.พิจารณาแล้วผู้เก็บค่าโดยสารดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 159 ฐานเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมการให้บริการ และบันทึกประวัติลงในศูนย์ประวัติพนักงานขับรถ

พร้อมกำชับตักเตือนเพื่อป้องกันมิให้กระทำผิดซ้ำหากพบกระทำผิดซ้ำดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด และพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ด้าน แหล่งข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. กล่าวว่า นายขันทอง เนาวะบุตร ผู้แทนบริษัท มิตรขนส่งมวลชน จำกัด ผู้ประกอบการ รถมินิบัส สาย 40 ได้นำตัวนาย วิรัตน์ เครือศรี พนักงานเก็บค่าโดยสารคนที่ก่อเหตุ มารายงานตัวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง

โดยนายวิรัตน์ อ้างว่า ไม่ทราบว่ามีการชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารในวันที่ก่อเหตุ และยอมรับผิดในการกระทำโดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใด ส่วนบริษัท มิตรขนส่งมวลชน จำกัด มีความผิดฐานบกพร่องไม่ชี้แจงข้อมูลข่าวสารการชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารให้พนักงานในสังกัดทราบ  

ขสมก.พิจารณาแล้วจึงดำเนินการลงโทษ ดังนี้ 1. ปรับบริษัท มิตรขนส่งมวลชน จำกัด เป็นเงิน 2,500 บาท และ2. ปรับนายวิรัตน์ เครือศรี พนักงานเก็บค่าโดยสารคนที่ก่อเหตุ เป็นเงิน 1,500 บาท และงดการปฏิบัติหน้าที่นายวิรัตน์ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 ม.ค.62

โดย…สวนเลน

 

Advertisement