แนวคิดการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าบินได้ เป็นความร่วมมือระหว่าง Audi, Airbus และ Italdesign ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยต้นแบบของรถบินไฟฟ้านี้เป็นยานพาหนะไฮบริดที่ผสมผสานรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่สามารถขับด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องใช้คนขับ

ด้านการออกแบบ ถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายแคปซูล ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 2 ที่นั่ง อีกทั้งยังมีใบพัดที่สามารถอดประกอบหรือเปลี่ยนได้ถึง 4 ใบพัด ซึ่งสามารถบินได้ในรับความสูงเดียวกับทางวิ่งของรถไฟฟ้า โดยครั้งแรกที่มีการทดสอบก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี

ฝ่ายบริหารของ Audi ระบุว่า ปัจจุบันคนจำนวนมากกำลังย้ายเข้าไปอยู่ในเมือง และพวกเขาเหล่านี้ยังใช้โทรศัพท์สมารท์โฟนซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนนาคตผู้สูงอายุและเด็กที่ยังไม่มีใบขับขี่อาจต้องเพิ่งพาแท็กซี่ไร้คนขับเป็นอย่างมาก และหากการพัฒนาแนคิดนี้สำเร็จจะช่วยลดการแออัดของจราจรทางบกได้ และผู้อยู่อาศัยในเมืองจะได้รับประโยชน์มากที่สุด

สำหรับบริการแท็กซี่บินในเมือง อาจกลายเป็นจริงได้ในนาคตอันใกล้นี้ โดยความร่วมมือของ Audi และ บริษัทในเครือแอร์บัส โดยแนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมในสหภาพยุโรป ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

ประกอบกับ ในอนาคตการบินของแท็กซี่ จะสามมารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนในเมืองได้เป็นอย่างมาก โดย Audi ยังคงมุ่งมั่นที่จะสำรวจความเป็นไปได้ทางเทคนิคอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะทำให้ผลงานชิ้นนี้สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

โดย…น้าเช

 

Advertisement