ด้วยปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้ออกกฎกระทรวงมาเพื่อบังคับให้ประชาชนที่อยู่ภายใต้การดูแลต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่สนใจว่าจะได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ กรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎระเบียบให้รถใหญ่ ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปต้องติด GPS พร้อมทั้งต้องมีเครื่องรูดการ์ดที่เป็นใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่รถคันนั้นด้วย หากขับรถผิดกฎจราจรเมื่อใดเจ้าหน้าที่ก็จะยึดใบขับขี่นั้น ส่งผลให้รถใหญ่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เพราะเมื่อไม่รูดการ์ดเครื่องยนต์ก็ไม่สามารถสตาร์ดติดได้

ซึ่งมีผลเสียตามมาคือ ผู้โดยสารที่นั่งมาในรถโดยสาร หรือสินค้าที่บรรทุกมาในรถขณะนั้น จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่วางแผนเอาไว้ได้ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็จะเกิดความเสียหายตามไปด้วย ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของอาจจะต้องปิดบริษัทไปในที่สุด

ซึ่งในเรื่องนี้ คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง รักษาการประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยความที่เป็นผู้นำ ของสมาชิกที่มีอาชีพผู้ประกอบการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าทางบกทั่วประเทศ หลังจากที่ได้เข้าพบคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อชี้แจงปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กลุ่มขนส่งทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อน และหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อทำให้กลุ่มขนส่งของคนไทยสามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่เศรฐกิจตกต่ำ ถือว่าได้รับผลดีเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อผู้ที่ทำการขนส่งตัวจริงได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ท่านก็ได้รับฟัง และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ด้วย

และในเร็ววันนี้ก็จะเข้าพบอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผู้ขับขี่รถใหญ่ถูกยึดใบขับขี่จากการทำผิดกฎจราจร ทำให้ไม่สามารถส่งผู้โดยสารและสินค้าที่บรรทุกมาถึงจุดหมายปลายทางได้ ซึ่งนี่เป็นการสร้างปัญหาให้กลุ่มขนส่งเป็นอย่างมาก ส่วนวิธีทางแก้ไขเบื้องต้น คือ ให้ทำบัตรรูดการ์ดที่ใช้ทดแทนของจริงได้ ซึ่งในขณะที่คนขับถูกยึดใบขับขี่โดยเจ้าหน้าที่ของทางราชการการบัตรนั้นก็จะสามารถใช้งานแทนใบขับขี่ได้เพื่อให้รถใหญ่คันนั้นไปถึงปลายทางได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดแล้ว

สำหรับการทำงานร่วมกันนั้น ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า ก่อนที่จะออกมาตรการใด ๆ มาเพื่อให้ผู้ที่ตนดูแลอยู่ปฏิบัติเหมือนกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็ควรคิดให้รอบคอบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ว่าจะมีเรื่องใดบ้างที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความสุขมากที่สุด และไม่ได้รับความเดือดร้อนจากกฎระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งนี่คือหลักกาทั่วไปซึ่งเป็นที่รู้กันกันมาตั้งแต่เริ่มคนเราบรรลุนิติภาวะแล้ว

โดย…ยกล้อ

Advertisement