กระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนให้ไปสู่เป้าหมาย 1.8 ล้านล้านบาทในปี 2560 หนุนไทย-ลาว-เวียดนามเซ็น MOU 12 ประเภทธุรกิจ  ขยายการค้าและการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้เพิ่มมากขึ้น 
 
คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบนโยบายด้านการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเร่งผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนให้ไปสู่เป้าหมาย 1.8 ล้านล้านบาทในปี 2560 นั้น นอกจากจะให้สนับสนุนการค้าด่านถาวรแล้วยังเห็นความสำคัญของการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนและช่องทางธรรมชาติอีกด้วย เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทำมาค้าขายระหว่างกันเป็นการสร้างงานสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนให้ความสำคัญในการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
สำหรับการค้าชายแดนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับไทยมีภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน มีการค้าขายระหว่างกันผ่านด่านชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานรวม 12 จังหวัด มีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างกันกว่า 200,000  ล้านบาท โดยปี 2559 ไทยได้ดุลการค้า สปป.ลาวกว่า 69,000 ล้านบาท มีการค้าขายกันตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคจนถึงสินค้าอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
ด้านคุณชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมาจังหวัดบึงกาฬเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้ถนนหมายเลข 8 และหมายเลข 12 (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ครั้งที่ 20  และโอกาสนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬร่วมกับหอการค้าจังหวัดบึงกาฬได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าระหว่างนักธุรกิจของทั้ง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ผลสำเร็จการเจรจาจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ คือ มีการบันทึกความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน  26 ฉบับ รวม 12 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว  โรงแรม  เครื่องสำอาง  โลจิสติกส์  ค้าปลีก ค้าส่ง อุตสาหกรรมพลังงาน  วัสดุก่อสร้าง  การให้บริการนำเข้า-ส่งออก  วัสดุและปัจจัยทางการเกษตร  อาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง เป็นต้น มูลค่าการเจรจาธุรกิจกว่า 150 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังบรรลุข้อตกลงจัดตั้งสมาคมธุรกิจส่งออกนำเข้าวัสดุก่อสร้าง หิน และอื่น ๆ ระหว่างจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ-แขวงคำม่วน รวมทั้งการจัดสร้างเครือข่ายผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่ม line Application และ Facebook :  3C9P Thai-Laos-Vietnam เพื่อเป็นการสื่อสารด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างกันต่อไป ซึ่งการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ขณะนี้ประชาชนยังต้องเดินทางและขนส่งสินค้าโดยทางเรือและแพขนานยนต์ มีมูลค่าการค้ากว่า 3,000 ล้านบาท  ทั้งนี้หากมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมระหว่าง 2 พื้นที่ดังกล่าว คาดว่าการค้าชายแดนระหว่างกันจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก
Advertisement