ที่ผ่านมา PTT LUBRICANTS ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการจะได้รับเป็นสำคัญ โดยได้พัฒนาช่องทางจำหน่าย และพัฒนาบริการเพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้สินค้าและบริการของ PTT LUBRICANTS  รวมไปถึงการเป็นผู้นำเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเพื่อรองรับตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 9-10 ปีที่ผ่านมา

ในปัจจุบันเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและผู้เล่นใหม่ ๆ ที่เข้ามาสู่ตลาด ทำให้ PTT LUBRICANTS มีการปรับตัวให้พร้อมรับมือและเสริมศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกลยุทธ์สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับ OEMs ชั้นนำระดับโลก

นอกจากนี้ ในปี 2562 ทาง PTT LUBRICANTS ตั้งงบเงินลงทุน 1 พันล้านบาท สำหรับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (supply chain management) ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ขนาดใหญ่ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเพื่อทำคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะแห่งใหม่ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีการจัดการบริหารคลังสินค้าที่มีความทันสมัยรองรับครอบคลุมกระบวนการพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับการจัดสินค้าและการเติมสินค้า (picking & replenishment) การประมาณการจำนวนการผลิตสินค้าและถ่วงดุลอุปสงค์อุปทานของสินค้าตามแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งขยายศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เพิ่มอีก 10 แห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็วและการให้บริการกับลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ตลาดน้ำมันหล่อลื่นในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ยอยู่ที่ 600 ล้านลิตรต่อปี ปริมาณความต้องการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลเฉลี่ยภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 204 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 32% ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดเปรียบเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั้งหมด ซึ่งหากพิจารณาแล้วมูลค่าตลาดรวมน้ำมันเครื่องกลุ่มเครื่องยนต์ดีเซลมีมูลค่าเฉลี่ยสูงถึง 1 หมื่นล้านบาทต่อปี

ดังนั้น PTT LUBRICANTS จึงตั้งเป้าปี 2562 ยอดขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT LUBRICANTS โต 5-10% คิดเป็นปริมาณการขายน้ำมันหล่อลื่น 160 ล้านลิตร จากปี 2561 มียอดขาย 150 ล้านลิตร โดยยังครองส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันหล่อลื่นอันดับ 1 ต่อเนื่องให้ได้เป็นปีที่ 11 มีสัดส่วนการขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม 52% และน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ 48% แต่อีก 5-10 ปีข้างหน้า สัดส่วนน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมจะเพิ่มเป็น 60% และน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์จะลดเหลือ 40% เนื่องจากกระแสการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถนั่งขนาดเล็ก (EV) เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นลดลง และคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นที่ดีขึ้นช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นด้วย

สำหรับตลาดต่างประเทศในปีนี้ PTT LUBRICANTS ตั้งเป้าโต 15-20% มาอยู่ 30 ล้านลิตร จากปี 2561ที่ตลาดทรงตัว เนื่องจากยังมีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น โดยที่ PTT LUBRICANTS จะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดต่างประเทศที่เป็นเป้าหมายหลักที่ PTT LUBRICANTS ให้ความสำคัญเนื่องจากค่านิยมของผู้บริโภคและวัฒนธรรมต่าง ๆ ใกล้เคียงกับประเทศไทย รวมถึงสื่อจากประเทศไทยยังสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในอาเซียนได้ด้วย

โดยในปี 2562 บริษัทยังคงเน้นการขยายตลาดในประเทศกำลังพัฒนา เน้นการทำตลาดร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และมีการจัดตั้งบริษัทลูกเป็นตัวแทนจำหน่ายและขยายตลาดในประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยในปี 2561 นี้ ได้เปิดบริษัทลูกที่จีนเพื่อทำตลาดน้ำมันหล่อลื่นและหาโอกาสในการทำธุรกิจอื่นๆด้วย ซึ่งปัจจุบัน สามารถส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไปจำหน่ายแล้วกว่า 41 ประเทศทั่วโลก โดยล่าสุดได้มีการส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังประเทศศรีลังกาด้วย

โดย…สวนเลน

Advertisement